Pravidla jsou od toho, aby se oprašovala – vzor článku

6 minut

Formátování obsahu článku na webu je důležité pro uživatelskou přívětivost a čitelnost. Při formátování byste měli mít na paměti několik základních pravidel. A ty jsou obsahem tohoto článku. [paragraph large]

Používejte nadpisy a odstavce [H2]

Nadpisy jsou důležitým prvkem pro strukturu článku a umožňují uživatelům snadno identifikovat různé části textu. Je důležité používat různé úrovně nadpisů, aby bylo jasné, jak jsou jednotlivé části článku propojené. Například můžete použít nadpis H1 pro nadpis článku a nadpisy H2 a H3 pro podnadpisy v rámci článku. Odstavce pak pomáhají rozdělit text do menších, snadno čitelných bloků. [paragraph]

Používejte zvýraznění pro důležité body [H2]

Zvýraznění důležitých bodů pomůže uživatelům rychleji pochopit hlavní myšlenky článku. Můžete použít tučné písmo nebo kurzívu pro zvýraznění důležitých informací nebo výroků. Je důležité používat zvýraznění mírně, aby nedošlo ke ztrátě významu. [paragraph]

Vyhněte se příliš dlouhým odstavcům [H2]

Příliš dlouhé odstavce mohou být pro uživatele obtížné číst a mohou způsobit, že se budou cítit ztraceni v textu. Snažte se držet délky odstavců kolem 4-5 vět, abyste udrželi pozornost uživatelů. Pokud máte delší odstavec, zvažte jeho rozdělení na více odstavců nebo použití nadpisu pro zvýraznění hlavního bodu. [paragraph]

Používejte seznamy [H2]

  1. Pokud máte seznam bodů nebo kroků.

  2. Použijte odrážky nebo číslování pro jejich zobrazení.

  3. Pokud máte seznam bodů nebo kroků.

  4. Použijte odrážky nebo číslování pro jejich zobrazení.

Používejte obrázky a grafy [H2]

Obrázky a grafy jsou skvělým způsobem, jak vylepšit článek a pomoci uživatelům lépe pochopit vaše myšlenky. Můžete použít obrázky k ilustrování konceptů nebo postupů nebo grafy k prezentaci dat nebo statistik. Je důležité zvolit odpovídající obrázky a grafy a zajistit, aby byly dobře viditelné a snadno interpretovatelné. Nezapomeňte také uvést zdroj obrázků, pokud nejsou vaše vlastní. [paragraph]

Před náhráváním obrázků:

  • použij popisný název obrázku např. inovace-nazev-funkce.webp, clanek-jmeno-prijmeni-01.webp

  • používej moderní formát webp (export)

  • doplň ALT z obrázku v obsahu

Používejte odkazy [H2]

Odkazy na další zdroje nebo související články mohou být pro uživatele velmi užitečné, pokud chtějí získat více informací o daném tématu. Můžete také použít odkazy k citování zdrojů nebo k uvedení důkazů pro vaše tvrzení. Je důležité zvolit odkazy na důvěryhodné zdroje a zajistit, aby fungovaly správně a byly přístupné pro uživatele. Používejte také popisy odkazů, aby uživatelé věděli, co se skrývá za odkazem, než na něj kliknou. [paragraph]

Rozdělujte obsah do logických kapitol [H2]

Usnadnění orientace [H3]

Kapitoly vám pomohou strukturovat váš text a umožní uživatelům snadněji se orientovat v obsahu. Můžete použít nadpisy kapitol k označení hlavních témat nebo okruhů, které v každé kapitole budou probírány. [paragraph]

Snadnější čtení [H3]

Dlouhé texty mohou být pro uživatele obtížné přečíst, pokud nejsou rozděleny do menších částí. Rozdělením textu do kapitol můžete pomoci uživatelům lépe se soustředit a lépe porozumět obsahu. [paragraph]

Zvýšení atraktivity [H3]

Kapitoly mohou pomoci vytvořit atraktivnější a přitažlivější článek, zejména pokud použijete zajímavé nadpisy nebo obrázky k ilustrování obsahu. [paragraph]

Umožnění skoků [H3]

Pokud má článek mnoho kapitol, uživatelé mohou snadno skočit přímo na kapitolu, která je pro ně nejzajímavější nebo nejdůležitější. To může usnadnit čtení a umožnit uživatelům lépe se zorientovat v obsahu. [paragraph]

Další typy obsahu [H2]

1. Citace [H3]

39% of potential clients are persuaded to choose a lawyer today because they offer online booking of appointments and consultations. [citace]

3. Box s tipem [H3]

Tip musí být něco důležitého

Zvýraznění důležitých bodů pomůže uživatelům rychleji pochopit hlavní myšlenky článku. Používáme jako propagaci dalšího obsahu nebo služeb solidpixels.
[image | icon | .block-image-tip]

4. Call to action [H3]

5. FAQ [H3]

První položka

Vždy je důležité zkontrolovat, zda je váš článek snadno čitelný a přehledný. Mějte na paměti, že uživatelé na internetu jsou zvyklí na rychlé čtení a pokud se jim váš článek nezdá atraktivní nebo snadno čitelný, mohou ho rychle opustit. [paragraph]

Druhá položka

Vždy je důležité zkontrolovat, zda je váš článek snadno čitelný a přehledný. Mějte na paměti, že uživatelé na internetu jsou zvyklí na rychlé čtení a pokud se jim váš článek nezdá atraktivní nebo snadno čitelný, mohou ho rychle opustit. [paragraph]

2. Citace s fotografii [H3]

Citace s fotografii a vizuální obsah je vždy na plnou šířku sekce. Zatímco textový obsah je zúžený.

39% of potential clients are persuaded to choose a lawyer today because they offer online booking of appointments and consultations. [normální text, bold, italic, zvětšený]

39% of potential clients are persuaded to choose a lawyer today because they offer online booking of appointments and consultations. [normální text, bold, italic, zvětšený]