Rámcová smlouva

4 minuty

Kdy uzavíráme smlouvu

Smlouvu můžeme uzavřít pouze u projektů v celkové hodnotě nad 450 000 Kč. U projektů v nižší hodnotě používáme pouze klientem odsouhlasenou objednávku. Právní rámec pro takový projekt pak představují naše obchodní podmínky a občanský zákoník.

Smlouva a projektové zápisy

Základní podmínky spolupráce definuje rámcová smlouva, která se odvolává na jednotlivé projekové zápisy. Pokud společně realizujeme první projekt, pak bude smlouva doplněna třemi zápisy: 

  • PZ 01 - Specifikace projektu
  • PZ 02 - Harmonogram projektu
  • PZ 03 - Rozpočet projektu

Každý další projekt, či další fáze projektu pak bude opět ukotvena v trojici dalších projektových zápisů, které společně podepíšeme, ale rámcová smlouva již zůstane nedotčena. Proto, prosím, nevyplňujte do smlouvy žádné konkrétní informace o rozpočtu, harmonogramu nebo specifikaci díla. Tyto informace budou uvedeny v Projektových zápisech, které vám budou zaslány elektronicky od vašeho projektového manažera.

Princip rovnocenného partnersví

Smyslem smlouvy je nastavit vztah, který je rovnocenný a slouží stejně dobře oběma smluvním stranám. Při tvorbě komentářů či samotné editaci smlouvy vás žádáme o zachování tohoto rovnocenného vztahu. Pokud se navyšuje sankce na jedné straně, je třeba ji navýšit i na druhé. Nevyváženou smlouvu bychom nepodepsali a nebudeme do toho samozřejmě tlačit ani vás.

Dodávat si vzájemně práci včas

S termíny to myslíme vážně! Máme tu nejvyšší motivaci dodávat slíbenou práci včas a o stejný přístup žádáme i naše klienty. Na vašem projektu pracuje 6ti člený realizační tým a jeho kapacity jsou pro vás rezervované na základě závazného harmonogramu.

Včasné dodávání podkladů a součinnost je klíčová pro hladký průběh i dokončení projektu a minimalizaci nákladů. Proto prosím věnujte pozornost harmonogramu a nastavte pro dodání podkladů takové termíny, které je reálné dodržet. Výsledkem bude včasně zpracovaný projekt, ze kterého budeme mít všichni dobrý pocit.

Jak funguje licenční ujednání?

Rámcová smlouva rozlišuje dílo a publikační systém. Články týkající se licenčního ujednání není možné upravovat. Každá tato část má své vlastní licenční ujednání:

Dílo 

Za dílo smlouva považuje grafiku, html šablony a obsahy / data. Tedy celou veřejnou část webu, která je zpracována pro vás na zakázku. Na dílo dostáváte výhradní licenci a je možné vám zaslat i zdrojová data k celému dílu. Dílo je vaším majetkem. 

Publikační systém

K publikačnímu systému naopak dostáváte pouze licenci na užití, která je vázána na uhrazený plán provozu. Podrobnosti o plánu provozu jsou součástí každého Rozpočtu - Projektový zápis 02.

Vzor rámcové smlouvy
stáhnout z Dropboxu