Blok Mezera

1 minuta

Blok Mezera je velmi jednoduchý blok. Jde o prázdný prostor, který můžete použít k odsazení například obrázků, textů atd.

Jak přidat a upravit mezeru

Po vložení bloku Mezera na stránku otevřete kliknutím doprostřed bloku jeho nastavení. Zde pak můžete jednoduše nastavit velikost mezery pomocí posuvníku, či vložit přesnou hodnotu číselného pole.

Tip: Podoba mezery je na každém zařízení jiná. Aby na mobilním zařízení nevznikaly v obsahu příliš velké mezery, je blok Mezera v tomto zobrazení ignorován.