Webové formuláře

10 minut
Formuláře jsou velmi podstatným prvkem výkonnostních webů. Naučte se s nimi získávat kontakty a naplnit tak základní cíle vašeho webu.

K čemu jsou webové formuláře?

Formuláře jsou velmi podstatným prvkem výkonnostních webů. Slouží ke komunikaci s návštěvníkem a umožňují nejdůležitější interakce na webu jako registraci, objednávání nebo libovolné další akce, které vyžadují vkládání dat.

Tvorba vlastních formulářů

Aby formuláře plnily svou funkci, musí být pro návštěvníky webu pochopitelné a snadno použitelné. Solidpixels umožňuje vytvářet pro formuláře vlastní layout, díky tomu můžete snadno seskupovat obsahově související pole a formulář libovolně strukturovat.

Tvorba probíhá za pomoci jednoduchého rozhraní, kdy jednotlivé pole formuláře skládáte do bloků podobně jako jakýkoliv jiný obsah webu. Formuláře na webu tak můžete přizpůsobit přesně vašim potřebám.

Newsletter

Newsletter je nejjednodušší variací webového formuláře. Díky své obsahové nenáročnosti jej lze umístit v podstatě na jakoukoli stránku, nebo třeba do patičky.
Pro co možná nejjednodušší nastavení jsme přidali Newsletter jako samostatný widget. 
Nastavení pro blok Widget je v podsatě identické, jako pro webový formulář, ale jeho jasné oddělení Vám usnadní práci s daty a nastavováním. 

Typy formulářových polí

 • Textové pole dovoluje vložit krátkou textovou informaci.

 • E-mail a telefon jsou pole pro zadávání kontaktních údajů.

 • Číslo umožňuje vkládat jakýkoliv číselný údaj.

 • Pomocí pole Select přidáte do formuláře rozbalovací výběr možností, používá se při výběru z většího množství možnostn.

 • Dlouhý text dává prostor pro zprávy a obsáhlejší sdělení.

 • Check box je zaškrtávací pole.

 • Radio button na rozdíl od check boxu umožňuje výběr pouze jedné možnosti.

 • Soubor nabízí možnost přidat pole pro nahrání přílohy k odesílanému formuláři.

Call-to-action tlačítko

Call-to-action tlačítko směřuje návštěvníka k dokončení akce, tedy odeslání formuláře. Pozornost věnujte textaci tlačítka. Návštěvníky pobídněte k akci a stručně jim vysvětlete, co přesně se stane po odeslání formuláře.

Ukázka formulářových polí

 • možnost 1
 • možnost 2
 • možnost 3
 • možnost 1
 • možnost 2
 • možnost 3
Výběr jedné z možností
Soubor

Responzivita

Na mobilních zařízeních mají formuláře značně více omezení než při zobrazení na desktopech. Všechny formulářové prvky jsou v solidpixels připravené tak, aby jejich používání bylo co nejpříjemnější i na mobilních zařízeních.

Pole se na menších zařízeních přeskládají tak, aby se zobrazil všechen obsah. Zároveň jsou pole přizpůsobenená tak, aby i na menších dotykových obrazovkách bylo dostatek prostoru pro výběr polí. Na základě typu pole se také automatický optimalizuje klávesnice. Díky tomu se například při vyplňování pole telefon ihned zobrazí číselná klávesnice.

Nastavení vzhledu formulářových polí

Nad vzhledem formuláře máte plnou kontrolu. V nastavení designu si můžete vzhled formuláře přizpůsobit přesně vašim potřebám. Během chvíle snadno upravíte barevnost i vzhled formuláře.

Validace v reálném čase

Validace u formulářů slouží k ošetření odesílaných dat. Cílem je zajistit, aby uživatel poskytl všechny potřebné údaje ve správném formátu. Před odesláním proto návštěvníka upozorňujeme na chybějící údaje u povinných polí nebo špatný formát vyplněných údajů.

V solidpixels validace formulářových polí probíhá v reálném čase, návštěvníkovi se zobrazí po odeslání formuláře bez nutnosti znovu načítat stránku. Pokud návštěvník nevyplnil povinná pole nebo zadal údaje ve špatném formátu, zobrazí se chybová hláška a formulář se neodešle. Solidpixels automaticky kontroluje vyplnění povinných údajů a při nastavení typu pole také správný formát emailu, telefonu a číselných údajů.

TIP: Napovězte návštěvníkům zástupným textem

Napovězte návštěvníkovi, v jakém formátu má vyplnit údaje do konkrétních vstupních polí. Po rozkliknutí detailu konkrétního pole máte možnost vyplnit zástupný text, návštěvník poté při vyplňování pouze přepíše předpřipravené údaje.

Potvrzení o odeslání formuláře

Důležitým krokem v práci s formulářem je potvrzení o odeslání. Vybrat si můžete mezi dvěma způsoby podle vašich potřeb.

 • Zobrazení hlášky o úspěšném odeslání formuláře
  Po odeslání se zobrazí pouze vámi zvolená hláška.
   
 • Přesměrování na statickou stránku webu
  Návštěvník je po odeslání formuláře přesměrovaný na konkrétní statickou stránku připravenou pro tento účel.

Zpracování dat z formuláře

K datům, která odešlou uživatelé z webu můžete přistupovat více cestami. Všechna data odesílaná přes formuláře se automaticky ukládají do databáze. Podle nastavení formuláře je možné data navíc odesílat emailem vám i uživatelům webu.

Odesílání formulářů na email

Data z formuláře je možné odesílat na email vám i uživateli. Odpovědí na email můžete přímo navázat komunikaci s klientem.

Ukládání formulářů do databáze

Všechna data odeslaná přes formuláře na webu se automaticky ukládají do databáze. Ukládání kontaktů do databáze umožňuje další systematickou práci s kontakty například pro účely marketingu.

K datům z formulářů můžete v administraci přistupovat prostřednictvím dvou modulů. Modul Data z formulářů seskupuje všechna data podle názvu formuláře. V modulu Správa kontaktů naleznete seznam kontaktů sebraných ze všech formulářů na webu. Pod každým kontaktem se vám zobrazí všechny formuláře, které návštěvník z webu odeslal.

Exporty a synchronizace dat z formulářů

Data z formuláře je možné přes administraci exportovat do souborů .csv nebo .xls nebo využít automatické synchronizace se službami Google tabulky, Raynet, Smart Emailing a  MailChimp.

Bezpečnost formulářů

Při odesílání formulářů dochází ke komunikace mezi serverem a klientem. Tuto výměnu dat je třeba zabezpečit. Formuláře jsou ošetřené vlastní antispamovou kontrolou, která brání odesílání formulářů robotům a filtruje nevyžádanou poštu. Chráněná jsou i data odesílaná uživateli.

SSL šifrování

SSL (Secure Sockets Layer) je protokol, který zajišťuje zabezpečení internetové komunikace. SSL protokol je důležitý ze dvou důvodů. Pomocí certifikátů SSL protokol identifikuje obě strany, které mají jistotu, že komunikují spolu navzájem. Zadruhé SSL protokol zajišťuje šifrování komunikace. Zařídí výměnu šifrovacího algoritmu a klíče, podle kterého pak klient i server šifrují informace.

GDPR compliance formuláře

GDPR ukládá povinnost informovat uživatele o zpracování a využití jejich osobních údajů. Zároveň ukládá povinnost udržovat přehled o tom, kdo a kdy jaký souhlas uložil. Administrace solidpixels je na nároky GDPR připravená. Správa kontaktů umožňuje rychlý přístup ke všem informacím o konkrétním uživateli, udělených souhlasech a zaslaných datech.

Měření formulářů přes Google Analytics

Formuláře jsou často prostředkem k naplnění konverzních cílů. Měřením formulářů můžete zjistit s jakou efektivitou formuláře tyto cíle naplňují nebo jaký zdroj návštěv přivádí na web vhodné návštěvníky. Formuláře v solidpixels mají přesně danou strukturu adres. Díky tomu dokážete vždy určit, o jaký formulář se jedná.

Příklady užití

Formuláře mají využití v širokém spektru situací, kde je třeba umožnit návštěvníkům webu vkládání dat:

 • rezervační formulář, přes který si návštěvníci mohou zamluvit například místo na konferenci,
 • kontaktní formulář umožňuje návštěvníkům odeslat vám zprávu přímo z webu,
 • objednávkový formulář můžete využít k prodeji produktů nebo služeb,
 • formulář pro stažení e-booku výměnou za údaje návštěvníka,
 • vstupní formulář, který pustí návštěvníka do zabezpečené části webu

Náhled na měření konverzí formulářů v Google Analytics

Nastavení identifikátorů formulářů pro měření

Pro správné měření formulářů je potřeba formulářům přiřadit unikátní identifikátor (ID). Toto ID se pak automaticky propíše do URL adresy v prohlížeči a umožní vám sledovat odeslání konkrétního formuláře. 

Identifikátor formuláře vložíte v Nastavení formuláře > Pokročilé > ID. Identifikátor musí být unikátní. 

Nastavené ID bude použito v URL adrese po odeslání formuláře.

Kotva v URL adrese neovlivňuje analytická měření a je použita pouze pro nastavení pozice ve stránce po odeslání formuláře.