Blok Galerie

5 minut
Díky bloku galerie můžete na svoji stránku jednoduše vkládat skupiny vámi nahraných obrázků, které chcete zobrazit v jedné přehledné galerii.

Jak přidat galerii

Po vložení bloku galerie na stránku otevřete kliknutím doprostřed bloku jeho nastavení. Volba „Vyberte obrázky” vás zavede do galerie nahraných souborů, ze které můžete vybrat libovolné vámi nahrané obrázky.

Po přidání vybraných obrázků můžete každý jednotlivě upravit kliknutím na symbol tužky. Máte možnost nastavit jejich popisek, alternativní popisek či odkaz, na který se návštěvníci kliknutím na obrázek dostanou. Podrobnější informace o tom, na co všechno můžete odkazovat a jak odkazy fungují, najdete v tomto článku. Obrázek můžete vyřadit z galerie kliknutím na symbol koše.

Tip: Víte, že popisky obrázků hrají důležitou roli v zlepšování pozice vaší stránky ve výsledcích vyhledávání? Nastavte si obecný popisek i alternativní popisek, který je důležitý například pro čtecí zařízení používané nevidomými, ale může sloužit i pro návštěvníky s pomalejším připojením nebo při špatném načtení webu. Více o nastavení alternativních popisků najdete v tomto článku.

Vzhled galerie

Ve vzhledu galerie můžete nastavit základní typy zobrazení galerie. Těmi jsou Mřížka, Sloupce nebo Dlaždice. Každý z těchto typů se umí adekvátně přizpůsobit zařízení, na kterém je galerie zobrazena.

Mřížka

Pokud zvolíte možnost Mřížka, obrázky obsažené v galerii se zobrazí pravidelně se stejně velkými rozestupy mezi sebou. Máte dvě možnosti, jak nastavit šířku obrázků v mřížce. Možnost na šířku sloupce skryje okraje originálních obrázků a zobrazí je v galerii všechny se stejným poměrem stran. Nastavení tohoto poměru najdete hned pod nastavením šířky obrázků.

Možnost originální šířky zobrazí obrázky v galerii v jejich originálním poměru stran. V tomto případě můžete dále nastavit jejich vodorovné a svislé zarovnání v galerii.

Sloupce

Pokud zvolíte možnost Sloupce, obrázky obsažené v galerii se zobrazí v pravidelných sloupcích, ve kterých jsou fotky zobrazeny ve stejné šířce, ale jejich výška bude v originálním poměru. Následně můžete nastavit počet takto zobrazovaných sloupců a vzájemný rozestup obrázků.

Dlaždice

Pokud zvolíte možnost Dlaždice, obrázky obsažené v galerii se zobrazí uspořádané podle vyznačeného vzoru dlaždic - první obrázek se zobrazí větší a dva následující jsou zobrazené menší buď na výšku nebo šířku předchozího. Takto se pravidelně střídají, v každém sudém řádku je toto uspořádání opačně. Následně můžete nastavit orientaci menších obrázků a poměr jejich stran, počet dlaždic na řádek a rozestup obrázků.

Ať už nastavíte vzhled vaší galerie jako mřížku, sloupce či dlaždice, můžete následně umožnit či zakázat otevření obrázků v lightboxu - tuto možnost zaškrtněte, pokud chcete, aby si návštěvníci vašeho webu mohli obrázek rozkliknout a prohlédnout samostatně ve větší velikosti. Dále máte možnost nastavit, jestli bude galerie roztažena na celou šířku webu, či nikoliv. Zobrazení popisků k jednotlivým obrázkům můžete povolit či zakázat u mřížky či sloupců. Pokud se vaše galerie zobrazuje jako dlaždice, popisky budou zobrazeny automaticky. Jejich vertikální i horizontální zarovnání nastavíte v poslední sekci karty pro nastavení vzhledu galerie. Změny uložíte kliknutím na „Hotovo”.

Pokročilé

V části Pokročilé může být pro vás důležité nastavení ID. To se používá při vytvoření odkazu pomocí kotvy. Více o tom, jak nastavit kotvu najdete v tomto článku. Dále zde můžete zvolit možnost Použít zdrojové obrázky. Tu zaškrtněte v případě, že chcete, aby byl nahrán originální obrázek bez jakýchkoli úprav rozměrů podle responzivity, ke kterým jinak dochází automaticky. Více o automatickém generování responzivních obrázků najdete v tomto článku.