Jak pracovat s odkazy

5 minut
Funkce odkaz umožňuje přidání libovolného odkazu pod vybrané bloky na vašem webu. Díky ní mají jeho návštěvníci možnost prokliknout se odkudkoli budete chtít na vámi vybranou stránku.

Tip: Není odkaz jako Odkaz. Tento článek pojednává o funkci odkazy, nikoli o bloku Odkazy. Více o bloku Odkazy se dozvíte v tomto článku.

Funkce odkaz umožňuje přidání libovolného odkazu pod vybrané bloky na vašem webu. Díky ní mají jeho návštěvníci možnost prokliknout se odkudkoli budete chtít na vámi vybranou stránku, externí URL, vámi nahrané soubory, které nechcete mít přímo v obsahu stránky nebo můžete touto cestou odkazovat na svůj e-mail či telefon.

Na co můžete odkazovat

Ve všech případech máte pět možných cílů vašeho odkazu. V případě odkazování na stránku vedete návštěvníky na jakékoli další místo v rámci vašeho webu. Můžete tímto způsobem také vytvořit tzv. kotvu. Ta návštěvníky posune na vybrané místo aktuální stránky.

Dalším cílem odkazu může být externí URL. Jeho prostřednictvím se návštěvníci dostanou na jiný web. Pokud zvolíte jako cíl e-mail, otevře se návštěvníkům po prokliknutí odkazu okno jejich e-mailového klienta, aby na vámi odkazovanou adresu mohli napsat zprávu. Možnost telefon umožní po kliknutí zavolat na odkazované číslo. Pokud chcete odkázat na soubory, které nechcete mít přímo v obsahu své stránky, zvolíte možnost soubor. Tam následně vyberete soubor nahraný do galerie.

Tip: Kdy nastavit otevření odkazu v novém okně? U každého odkazu můžete nastavit, jestli se jeho obsah načte v novém okně, nebo ne. V případě externí URL dává otevření v novém okně smysl, protože návštěvníci jsou vedeni mimo váš web, ale vaše stránka jim zůstane zároveň stále otevřená v záložkách pro případ, že by se k ní chtěl vrátit. Pokud však odkazujete na stránku na svém vlastním webu, je praktičtější, pokud návštěvník zůstane ve stejném okně.

Kde je možné odkaz vložit

Odkaz můžete vložit na více místech vašeho webu. Jako odkaz může fungovat text (nebo jeho část), obrázek či tlačítko. Z obrázku můžete odkazovat i v galerii či slideru.

Jak vložit odkaz do textu

V textovém bloku si označte část textu, která bude fungovat jako odkaz. V kartě pro nastavení zvolte symbol pro vložení odkazu.

Po vložení odkazu text změní barvu a podtrhne se. Po publikování změn by měl být odkaz funkční.

Jak vložit odkaz k obrázku

Po kliknutí na vybraný obrázek se vám zobrazí karta pro nastavení. Klikněte na “Odkaz”, u kterého by zatím měl být uveden stav “neaktivní”. Nastavte obsah vašeho odkazu a klikněte na “Hotovo”. Po publikování změn by měl být odkaz funkční.

Jak vložit odkaz v bloku Tlačítko

Funkcí bloku tlačítko je odkazovat. Když na něj kliknete, zobrazí se karta pro nastavení. Klikněte na “Odkaz”, u kterého by zatím měl být uveden stav “neaktivní”. Nastavte obsah vašeho odkazu a klikněte na “Hotovo”. Po publikování změn by měl být odkaz funkční.

Jak vkládat odkaz k obrázkům v galeriích a sliderech

Pokud chcete vložit odkaz k obrázku, který je součástí galerie nebo slideru, klikněte na vybranou galerii či slider a v kartě nastavení si vyberte konkrétní obrázek, ke kterému chcete připojit odkaz. Pomocí symbolu tužky se dostanete do karty pro nastavení samotného obrázku. Nyní klikněte na “Odkaz”, u kterého by zatím měl být uveden stav “neaktivní”. Nastavte obsah vašeho odkazu a klikněte na “Hotovo”. Po publikování změn by měl být odkaz funkční.

Jak odstranit odkaz

Odkaz odstraníte tak, že se v kartě úprav u vybraného bloku prokliknete opět na Odkaz a zvolíte Smazat. V případě odkazu v textu si označíte jeho odkazovou část a v kartě pro nastavení zvolíte symbol pro odstranění odkazu.

Tip: Chytré interní odkazy. Solidpixels systém používá tzv. dynamické URL adresy. Jakmile jednou vytvoříte interní odkaz, zůstane vždy funkční. A to i v případě, kdy se změní URL adresa stránky na kterou odkazujete (např. změnou názvu stránky).