Marketingová automatizace

4 minuty

Co je marketingová automatizace? 

Marketingová automatizace je kombinace softwaru a strategie, která umožňuje společnostem efektivněji komunikovat a prodávat produkty i služby zákazníkům skrze více kanálů (email, sociální media, web atd.) díky automatizaci a personalisaci opakujících se úkolů.

Díky vydefinování prodejního procesu napříč životní cyklus zákazníka dokáže software  rozpoznat ve kterém stavu se zákazník nachází a automaticky ho posouvá prodejním procesem směrem k dalším cílům, mezi kterými může být edukace, prodej, opakovaný prodej, snížení odchodu existujících zákazníků atp. Kombinací těchto kvalit často ve firmách dochází k: 

 • ke standardizaci kvality a systemizaci obchodních procesů
 • k zvýšení počtu zákazníků bez nutnosti navyšovat interní kapacity (škálovatelnost)
 • k odstranění chyb zapříčíněných lidským faktorem
 • ke snížení přiřaditelných nákladů na jeden obchod
 • k rychlejší (okamžité) realizaci obchodních procesů
 • k navýšení návratnosti investic vložených do marketingu
 • k externalizaci a zabezpečení know-how lidí do systému
 • k zastupitelnosti klíčových lidí v organizaci

Příklady: co vše lze automatizovat? 

Pro marketingovou automatizaci se nejčastěji využívají webové aplikace, které jsou navzájem provázané a dokáží sdílet všechna potřebná data. Zpravidla jde o aplikace, které umožňují

 • automatizovanou tvorbu webových stránek a prodejních microsite
 • CRM systémy do kterých jsou ukládána informace o zákaznících napříč životním cyklem
 • nástroje pro automatickou komunikaci napříč všemi kanály (email, chat, sociální sítě, kampaně) 
 • analytické a integrační nástroje pro vyhodnocování a reporting 

Klíč k automatizaci marketingu: začnetě sbírat data o zákaznících

Základním předpokladem pro automatizaci marketingu je systematický sběr informací o vašich zákaznících. Konkrétně jde o jméno a kontaktní údaje, které je možné postupně  obohacovat o další informace o zákazníkovi i jeho vztahu k vašemu obchodnímu procesu (tzv. lead qualification). Nejčastější vstupní branou pro sběr kontaktů na nové zákazníky bývá webová stránka či prodejní microsite. 

 • připravte své technologické zázemí
 • začněte automaticky sbírat kontakty a informace na své potencionální i stavající zákazníky
 • ukládejte informace o těchto kontaktech na jedno místo 
 • vydefinujte váš prodejní proces a jeho cíle