Jak jsme pomohli Barlife sjednotit prezentaci 6 projektů

3 minuty
S novými projekty se změnili i požadavky na web. Jak jsme sjednotili prezentaci 6 projektů Barlife a čím pomohla administrace solidpixels?

Barlife

Barlife je odborný časopis zaměřený na nápoje a mixologii. Jako autorita a trendsetter v oboru zastřešuje Barlife také vzdělávací akce pro profesionály i laickou veřejnost. Všechny projekty mají společný cíl - šířit povědomí o kvalitní nápojové gastronomii a zvyšovat barovou kulturu v České republice.

Šest projektů pod jednou značkou

První číslo časopisu Barlife vyšlo v roce 2004. Dnes kromě vydávání časopisu Barlife organizuje několik barmanských událostí a zážitkové kurzy. Rozšířením portfolia se změnily i požadavky na web.

Původní prezentace jednotlivých projektů nebyla provázaná a působila nejednotně. Problémem byla také nesamostatnost při aktualizaci informací, které byly závislé na práci agentury. Dnešním nárokům neodpovídalo ani technické řešení webů, kde byla hlavním problémem responzivita.

Co přineslo Barlife využití solidpixels

Pro Barlife jsme připravili čtyři nové weby:

  • Barlife.cz je web časopisu. Umožňuje publikovat články online a je propojený s portálem, který zajišťuje distribuci předplatného.

  • Stránka Barlifeevents.cz informuje o akcích Ginfest, Rumfest a Whiskyfest včetně prodeje vstupenek.

  • Web Barlife akademie je hlavním komunikačním kanálem pro barmanské kurzy s integrovaným systémem pro přihlašování na kurzy.

  • Prezentace vzdělávací akce pro nápojové a barové profesionály Prague Bar Show.

Weby všech projektů Barlife jsou propojené ikonou v hlavičce a zohledňují jednotný styl vizuální prezentace. Všechny weby zároveň splňují dnešní standardy webových stránek a jsou plně responzivní. Administrace solidpixels umožňuje celému týmu flexibilně pracovat s obsahem, aktualizovat informace nebo přidávat reportáže z akcí včetně galerií a videí.

Chceme, aby naši návštěvníci byli informováni o všem. Solidpixels nám umožňuje okamžitě reagovat na všechny změny. Můžeme dělat jakékoliv úpravy kdykoliv si vzpomeneme.
Martin Mára, event manager, Barlife

Kromě flexibility přineslo Barlife využití solipixels i snížení ekonomické náročnosti provozu webů. Tým Barlife je schopný samostatně spouštět stránky pro nové akce mnohem rychleji a zároveň šetří náklady na správu webu, která není vázaná na další strany.