Síla efektivní webové strategie pro neziskové organizace

19 minut
V dnešní digitální době začíná 78 % dárců svou cestu k dárcovství online. Jak tuto příležitost využít a zaujmout potenciální podporovatele.

V dnešní digitální době začíná 78 % dárců svou cestu k dárcovství online. Přesto mnoho neziskových organizací stále disponuje zastaralými webovými stránkami, které nedokážou jasně sdělit své poslání a zaujmout potenciální podporovatele. Špatně navržené webové stránky nejenže přicházejí o potenciální dárce, ale také znatelně snižují důvěryhodnost organizace.

V průzkumu společnosti Virtual Window uvedlo 48 % lidí design webových stránek jako faktor číslo jedna při rozhodování o důvěryhodnosti organizace. Neziskové organizace, které své stránky neoptimalizují pro mobilní zařízení, navíc riskují, že se odcizí téměř polovině svých potenciálních podporovatelů.

K dosáhnutí dobrých výsledků není nutné disponovat nekonečnými financemi. I s omezenými zdroji je možné vytvořit web, který bude plnit vaše stanovené cíle. Jen je potřeba na to jít chytře. A my vám teď ukážeme jak.

1. Porozumění publiku: Vědět, ke komu mluvíte, je základ

Proč identifikovat segmenty publika?

Představte si, že pořádáte slavnostní večeři pro získání finančních prostředků, aniž byste věděli, kdo jsou vaši hosté. Podávali byste menu zaměřené na maso skupině vegetariánů? Stejný princip platí i online. Rozlišení mezi primárními podporovateli, potenciálními dárci, dobrovolníky a příjemci vám umožní přizpůsobit sdělení tak, aby byla relevantní a měla odezvu u každého segmentu. To nejen zvyšuje angažovanost, ale také zvyšuje šance na podporu požadovaných akcí - ať už jde o dary, registrace nebo dobrovolnictví.

Tvorba person: Přivést své publikum k životu

Chcete-li se skutečně vžít do role svého publika, vytvořte si uživatelské persony. Představte si je jako fiktivní, ale realistické reprezentace vašich klíčových segmentů publika. Seznamte se například s "Alex, třicetiletou profesionálkou z oboru technologií, žijící ve městě, která je zapálená pro životní prostředí". Nebo "Davida, altruistického muže v důchodu, který se chce dobrovolně věnovat veřejně prospěšným pracím". Díky pochopení jejich motivací, problémů a chování můžete vytvořit obsah, který je přímo osloví, a vaše komunikační úsilí tak bude mnohem efektivnější.

Hlubokým pochopením svého publika vytvoříte základ pro přesvědčivé webové stránky a marketingovou strategii. Nejde jen o čísla nebo demografické údaje, ale o skutečné propojení s těmi, kteří sdílejí vaše poslání a vizi. A ve světě neziskových organizací je toto spojení vším.

Pro vytvoření jednotlivých person můžete ke každé z nich zkusit definovat tyto klíčové kategorie, které vám pomohou pokrýt různorodost vašich potenciálních dárců:

 1. Demografické charakteristiky: Věk, povolání a příjmová úroveň jsou základní demografické proměnné, které ovlivňují dárcovské chování. Různé věkové skupiny mají odlišné priority, zájmy a motivace pro darování.

 2. Zájmy a hodnoty: Zájmy, jako jsou kultura, komunitní angažovanost nebo technologie, a hodnoty jako sociální odpovědnost nebo výchova dětí, mohou mít významný vliv na rozhodování o tom, které neziskové organizace podpořit.

 3. Motivace k darování: Různí jedinci mohou mít odlišné důvody pro darování, od touhy přispět k pozitivním změnám ve společnosti až po podporu konkrétních příčin, které jsou jim blízké.

 4. Preferované komunikační kanály: Různé demografické skupiny preferují různé způsoby komunikace. Mladší generace může být více dosažitelná přes digitální média a sociální sítě, zatímco starší generace může preferovat tradiční média.

 5. Životní styl a přístup: Osobní životní situace, jako je rodinný stav, kariéra a komunitní zapojení, mohou rovněž ovlivnit preference a chování týkající se darování.

2. Definování marketingových cílů: Kompas, který vás povede na vaší digitální cestě

Proč stanovit jasné cíle?

Představte si, že se vydáte na cestu bez cíle. Můžete mít tu nejlepší posádku (své publikum) a dobře vybavenou loď (svůj web), ale bez jasného směru se ocitnete doslova na vodě. Konkrétní, měřitelné cíle dávají vaší digitální strategii smysl a směr. Místo cíle vágního typu "zvýšit počet darů" se zaměřte na něco konkrétního: "Zvýšit měsíční dary o 20 % během příštích šesti měsíců". Dobře si pamatujte, že vaše cíle by měly splňovat kritéria známé matice SMART. Měly by tedy být:

 1. Specifické: Cíle by měly být jasně definovány.

 2. Měřitelné: Mělo by být možné měřit pokrok a úspěch.

 3. Dosáhnutelné: Cíle by měly být realistické a dosažitelné.

 4. Relevantní: Cíle by měly být relevantní pro obchodní cíle.

 5. Časově omezené: Měly by mít jasný časový rámec pro dosažení.

Sladění účelu webu s posláním organizace:

Web je často prvním kontaktním bodem mezi organizací a jejími potenciálními dárci, dobrovolníky či příznivci. Proto by stejná strategie cílů jako pro obecnou marketingovou komunikaci by měla být použitá i v případě webu. Cíle webu musí samozřejmě vycházet z cílů marketingových, jejich splnění musí pomoci splnit i je. Nezapomeňte být při jejich definici stejně konkrétní jako v případě obecných cílů.

3. Obsahová strategie: Vytvoření příběhu o vašem poslání

Proč jako nezisková organizace vyprávět příběhy?

Příběhy mají moc dojmout, inspirovat a zaujmout. Obzvlášť v neziskovém sektoru mají velkou sílu. Každého dárce zajímá, jestli se jeho dary dostaly do těch správných rukou. To se může dozvědět právě z poutavých vyprávění, jejichž prostřednictvím můžete sdílet příběhy o hmatatelném dopadu darů a podpory. Sepište reálné příběhy toho, jak se vám podařilo dosáhnout vašeho záměru. Vyprávění typu "Jak se Janin život změnil po absolvování našeho programu rozvoje dovedností" nebo "Vesnice, která po 10 letech získala čistou vodu" nejen polidští vaše poslání, ale také poskytnou podporovatelům jasnou představu o tom, kam jejich příspěvky směřují.

Výběr správných obsahových struktur:

Různorodý obsah udržuje vaše publikum zaujaté a vyhovuje různým preferencím. Zatímco některým příznivcům mohou vyhovovat upřímná svědectví, jiné mohou přitahovat informativní blogy nebo poutavá videa. Najděte rovnováhu. Videa používejte k prezentaci aktivit na místě, blogy k hlubšímu proniknutí do konkrétních témat a svědectví k budování důvěryhodnosti. Vzpomínáte si na naši uživatelskou personu "Alex, městská profesionálka"? Možná bude mít větší sklon sdílet na svých sociálních sítích krátké, působivé video, zatímco "David, důchodce", může strávit hodiny pročítáním podrobných příspěvků na blogu.

4. Design webových stránek a uživatelská zkušenost (UX): Prostředí vaší mise

Proč nabídnout návštěvníkům webu intuitivní navigaci?

Struktura a navigace vašich webových stránek by měla být jednoduchá, aby návštěvníci mohli snadno najít informace nebo příběhy, které hledají. Nezapomeňte, že v digitální sféře hraje čas zásadní roli. Studie společnosti Google odhalila, že 47 % uživatelů očekává načtení webové stránky za 2 sekundy nebo méně. Kromě doby načítání, pokud potenciální dárce nebo dobrovolník nemůže najít relevantní sekce během několika kliknutí, může odejít s pocitem frustrace. Přehledná hlavní navigace a jasná tlačítka pro výzvu k akci zajistí, že cesta vašeho publika po webu bude plynulá a intuitivní.

Výběr vizuálních prvků, které rezonují:

Vizuály jsou mocnými vypravěči příběhů. Obrázky a grafika, které si vyberete, by měly být v souladu s étosem vaší organizace a příběhem, který chcete sdílet. Pokud se vaše poslání točí kolem zalesňování, mohou být přesvědčivé vizuály ukazující svěží zelené lesy, komunitní výsadby nebo snímky oblastí, které jste ovlivnili, před a po výsadbě. Spojte je se svým obsahem a vytvořte tak pro své publikum ucelený zážitek.

Design a UX vašich webových stránek jsou víc než jen estetická volba; jsou to strategická rozhodnutí, která ovlivňují, jak efektivně bude vaše poslání komunikováno a podporováno. Jako digitální fasáda vaší organizace by vaše webové stránky měly nejen sdílet vaše poslání, ale také vybízet k účasti, aby se každý návštěvník cítil propojený, oceněný a inspirovaný k činnosti. Pamatujte, že ve spojení designu a obsahu spočívá kouzlo digitální angažovanosti. Ať to má smysl.

Optimalizace pro mobilní zařízení:

V dnešním digitálním prostředí pochází značná část návštěvnosti webu z mobilních zařízení. Ve skutečnosti bude v roce 2023 59 % globálního online provozu tvořit mobilní zařízení. Vaše webové stránky by měly být responzivní, což zajistí jejich bezproblémový vzhled a fungování na různých velikostech obrazovek. Ať už si "Alex, městská profesionálka", prohlíží stránky při ranní cestě do práce, nebo "David, důchodce", který si je prohlíží na svém tabletu, prostředí by mělo být konzistentní a uživatelsky přívětivé.

“Ze své podstaty se neziskové organizace věnují oblastem, které nejsou plně pokryty veřejným sektorem nebo komerčními subjekty, ale právě s velkými nadnárodními značkami, které mají úplně jiné prostředky na propagaci, se často o pozornost přetahujeme. Dobrý vizuální styl dokáže vzbudit zájem o slova a text, skrze které pak můžeme naplno šířit osvětové informace. Důležitý pro oslovení mladších generací, které jsou v tomto už mnohem náročnější publikum. Vizuálně atraktivní obsah dokáže předat emoce a vyzvat v akci. A samozřejmě pomáhá i sdílení a šíření na sociálních sítích, čímž téma dostává k dalším lidem, mezi kterými jsou například i potenciální dárci.”

Lada Brůnová – www.3pe.online

Lada Brůnová
www.3pe.online

5. Prvky zapojení a výzvy k akci: Proměna pasivních návštěvníků v aktivní podporovatele

Proč řešit call to action (CTA)?

V návaznosti na soudržný příběh a atmosféru, kterou vytváří váš obsah a design, je dalším krokem podnítit akci. Prvky angažovanosti a CTA slouží jako katalyzátory a podněcují návštěvníky, aby aktivně přispěli k vašemu poslání, ať už formou darů, dobrovolnictví nebo prostě šířením informací.

Síla strategických CTA:

Výzva k akci není jen tlačítko nebo řádek textu, je to výzva k účasti na něčem větším. Její účinnost však do značné míry závisí na její srozumitelnosti a umístění. Například tlačítko "Chci darovat" by mělo být umístěno na viditelném místě, třeba v záhlaví nebo jako fixní prvek na stránce. Kromě jeho umístění však záleží i na jeho znění. Co myslíte, mělo by tlačítko "Pomozte změnit život ještě dnes" větší účinnost než prosté "Přispějte"? Testujte, vyhodnocujte a opakujte, abyste zjistili, co je pro vaše publikum nejlepší.

Nezapomínejte na sekundární cíle:

Ne každý návštěvník může být schopen přispět, ale může být ochoten stát se dobrovolníkem, zúčastnit se akce nebo dokonce sdílet vaše poslání na sociálních sítích. Nabízejte rozmanité možnosti zapojení. Vytvořte CTA pro přihlášení k odběru newsletteru, registraci na událost nebo prosté sdílení příběhu o úspěchu. Tím, že vyhovíte různým preferencím zapojení, rozšíříte celou síť potenciální podpory.

“Použití platforem pro crowdfunding přináší neziskovým organizacím úlevu, zejména v oblasti administrativní zátěže. Založení sbírky je otázkou pouhých několika desítek minut. Tento přístup usnadňuje komunikaci s dárci, umožňuje jednoduché zasílání potvrzení o přijatých darech. Vy se tak můžete plně se soustředit na šíření povědomí o sbírce mezi potenciální dárce.”

Čestmír Horký – www.znesnaze21.cz

Čestmír Horký
www.znesnaze21.cz

6. Social proof: Nechat za sebe mluvit i ostatní

Proč začleněňovat do své strategie social proof?

Důvodů je spousta. Zaprvé lépe porozumíte motivacím vašich dárců. Budujete jejich loajalitu díky tomu, že jim dáte prostor vyjádřit názor. Díky tomu se sami stávají ambasadory vaší mise, což dá každému z nich pocit, že to, co dělají, má smysl. Sběrem příběhů vašich dárců vám navíc vznikne spousta materiálu vhodného ke komunikaci. Social proof zároveň povzbuzuje další dárce k tomu, aby sdíleli svůj příběh. Zkrátka pokud tak učinili ostatní, máme větší pocit, že bychom měli i my.

S jakými formami social proof pracovat:

 1. Zkušenosti příjemců pomoci: Příběhy nebo citáty jednotlivců nebo komunit, které měly z práce neziskovky přímý prospěch, mohou mít neuvěřitelnou sílu. Tato svědectví ukazují osobní přístup a dopad vašeho snažení.

 2. Podpora od známých osobností nebo organizací: Doporučení od uznávaných osobností, odborníků v oboru nebo renomovaných organizací mohou dodat vašemu projektu velkou důvěryhodnost. Vyzkoušejte je ve formě citátů nebo třeba videozpráv.

 3. Loga partnerů: Vaši důvěryhodnost může pomoci zvýšit i přítomnost log vašich partnerů, zejména těch známějších. Dárci tak budou vědět, že vaše nezisková organizace je důvěryhodná a podporovaná jinými zavedenými subjekty.

 4. Mediální pokrytí: Silným příkladem social proof je zveřejnění článků, zpráv nebo reportáží z důvěryhodných mediálních zdrojů, které mluví o vaší práci. Ukážete tím, že vašemu úsilí se dostává i pozornosti zvenčí.

 5. Ocenění: Nebojte se blýsknout! Uvedení všech ocenění, která vaše organizace obdržela, zvýší vaši prestiž a důvěryhodnost.

 6. Statistiky dopadů: Ukažte dopad vašeho snažení prostřednictvím jasných čísel. Představte například počet lidí, kterým vaše neziskovka pomohla, množství dokončených projektů, získané finanční prostředky atd.

 7. Sledovanost: Zveřejnění vaší sledovanosti či angažovanosti vašich followerů na sociálních sítích ukazuje na širokou základnu podpory a aktivní zapojení komunity.

 8. Svědectví dobrovolníků a zaměstnanců: Nekoukejte při tvorbě social proof pouze ven z organizace. Zahrňte i zkušenosti a příběhy vašich dobrovolníků a zaměstnanců. Poskytnete tak návštěvníkům vašeho webu vhled do vnitřního fungování organizace a jejích hodnot.

 9. Zkušenosti a příběhy dárců: Jedna z nejdůležitějších forem social proof. Sdílením zkušeností dárců motivujete nové dárce tím, že ukážete spokojenost a důvěru stávajících podporovatelů.

 10. Video obsah: Videa ukazující práci vaší neziskovky v praxi, rozhovory s příjemci pomoci a zprávy od týmu mohou být dynamickou a poutavou formou social proof.

7. Zapojení sociálních sítí: Posílení vašeho poselství v digitální komunitě

Proč zapojit sociální sítě?

V dnešní digitální době je na sociálních médiích aktivních neuvěřitelných 3,6 miliardy lidí. Platformy jako Facebook, Twitter, Instagram a LinkedIn nabízejí neziskovým organizacím rozsáhlou základnu publika, se kterým se vyplatí dále pracovat a využít ho k rozšíření vašeho poslání. Ať už jde o sdílení příběhů o úspěchu, shromažďování podpory pro kampaně nebo posilování pocitu komunity, sociální média mohou změnit pravidla hry.

Využití platforem pro zvýšení návštěvnosti webových stránek:

Vaše webové stránky a sociální média by měly fungovat v tandemu. Sdílejte úryvky nejnovějších příspěvků na blogu, upoutávková videa nebo působivé reference na sociálních kanálech s odkazy vedoucími návštěvnost zpět na vaše webové stránky. Například přesvědčivý příspěvek na téma "Jak čistá voda změnila život vesnici" může vést followery k podrobnému článku nebo rovnou dárcovské stránce na vašem webu. Nezapomeňte, že každá sociální platforma má své jedinečné publikum a obsahové preference. Vizuálně působivá infografika se může prosadit na Instagramu, zatímco podrobný článek najde své publikum na LinkedIn. Přizpůsobujte formu komunikace jednotlivým sítím. 

Fuck Cancer byl od záčatku propojen s influencery, dle našeho pohledu, je to dnes nedílná součást práce na komunikaci neziskových organizací. Nejefektivnější způsob jak dát vědět veřejnosti o projektu, o jeho cílech a zároveň tak navýšit počet sledujících na vlastních sociálních sítích. My, v naší organizaci Fuck Cancer jdeme zároveň ještě dál a aktuálně spouštíme pilotní projekt limitované série reklamního oblečení navrženého samotnými influencery.

David Foldyna – www.fuckcancer.cz

David Foldyna
www.fuckcancer.cz

Cesta nekončí spuštěním webových stránek nebo úspěšnou kampaní. Digitální prostředí se neustále vyvíjí a stejně tak by se měly vyvíjet i vaše strategie. Přijímejte změny, vyhledávejte zpětnou vazbu a vždy hledejte způsoby, jak je vylepšovat, inovovat a rozvíjet.

Budování úspěšných webových stránek a digitální strategie pro neziskové organizace se podobá komponování symfonie. Každý prvek je sice sám o sobě mocný, ale skutečného potenciálu dosáhne, až když je sehraný v harmonii. A srdcem této symfonie je vaše poslání, které se ozývá široko daleko, dotýká se životů a mění svět k lepšímu.


Cesta k novému webu. Ať už si web postavíte sami, nebo nás požádáte o pomoc. Tak jen do toho!

Další inspirace pro lepší web

Jak se dělá web pro současnou neziskovku? 3pe komunikuje o poruchách příjmu potravy přehledně a citlivě.

Jak se dělá web pro současnou neziskovku? 3pe komunikuje o poruchách příjmu potravy přehledně a citlivě.

Jak se s výzvou vybudovat značku současné neziskovky, která pomůže detabuizovat diskuzi kolem poruch příjmu potravy, popasoval projekt 3pe? O tom jsme si povídali s její zakladatelkou Ladou Brůnovou a designérkou Pavlou Julií Kolářovou.

Podrobný návod jak vytvořit webové stránky

Podrobný návod jak vytvořit webové stránky

Webové stránky jsou dnes základ, ať už jde o začínající firmu nebo osobní portfolio. Přečtěte si podrobný návod, jak se solidpixels vytvořit webové stránky za pár hodin.

Eva Pavlíková z Česko.Digital: Expertní dobrovolnictví pomáhá řešit situace, kde stát nestačí

Eva Pavlíková z Česko.Digital: Expertní dobrovolnictví pomáhá řešit situace, kde stát nestačí

O Česku.Digital v posledních letech bylo slyšet hlavně v souvislosti s velkými projekty, které pomáhají státu s digitalizací. Komunita špičkových specialistů z celé řady oborů (od IT přes projektové řízení až po marketing), která ve svém volném čase pomáhá tím, co umí nejlépe, se díky skvělým výsledkům i entuziasmu svých členů neustále rozrůstá. Jaká byla pro CEO Evu Pavlíkovou zkušenost s posledním velkým projektem Stojíme za Ukrajinou, jak daleko jsme podle ní s digitalizací státu, proč se z Prahy odstěhovala na louku a jak moc řeší svůj vlastní screen time?