Vytvoření webového formuláře

4 minuty
Naučte se vytvářet formuláře, které odpovídají vašim potřebám a zapadají do vzhledu webu.

Webové formuláře slouží ke komunikaci s návštěvníky stránek. Umožňují interakce na webu, například registraci, objednávku produktů a další akce, které vyžadují oboustrannou komunikaci.

Vložení a tvorba formuláře

Formulář přidáte do stránky přetažením bloku Formulář z levé nabídky do prostoru stránky. A pomocí bloků probíhá i jeho editace. Pro vložení formuláře:

 1. otevřte stránku, na kterou chcete přidat formulář,
 2. z nabídky bloků vlevo přetáhněte do stránky blok Formulář,
 3. po vložení formuláře se změní nabídka bloků,
 4. pomocí drag & drop editoru a bloků poskládejte formulář podle vaší potřeby.

Typy formulářových polí

 • Textové pole dovoluje vložit krátkou textovou informaci.

 • E-mail a telefon jsou pole pro zadávání kontaktních údajů, solidpixels automaticky kontroluje správný formát vložených dat. 

 • Číslo umožňuje vkládat jakýkoliv číselný údaj.

 • Pomocí pole Select přidáte do formuláře rozbalovací výběr možností, používá se při výběru z velkého množství možností.

 • Dlouhý text dává prostor pro zprávy a obsáhlejší sdělení.

 • Check box je zaškrtávací pole.

 • Radio button na rozdíl od check boxu umožňuje výběr pouze jedné možnosti.

 • Soubor nabízí možnost přidat pole pro nahrání přílohy k formuláři.

 • Tlačítko, pomocí kterého návštěvník odešle formulář.

Ukázka formulářových polí

 • možnost 1
 • možnost 2
 • možnost 3
Výběr jedné z možností
Soubor

Pro každé pole můžete zvolit název, popis, zástupný text a nastavit pole jako povinné nebo volitelné.

TIP: Potřebujete-li sbírat e-maily používejte vždy pole E-mail, kvůli správnému ukládání dat.

Přizpůsobení vzhledu formuláře

Vzhled formuláře se nastavuje v nastavení designu:

 1. v navigaci vlevo se vraťte na hlavní úroveň,
 2. vyberte záložku Design a pokračujte na Formuláře,
 3. nastavte vzhled formuláře tak, aby odpovídal vašim potřebám.

TIP: Do nastavení designu se dostanete i pomocí klávesové zkratky Ctrl + Shift + E (pro Mac ⌘ + Shift + E).

Nastavení formulářů je sdílené pro celý web. Můžete volit ze dvou barevných variant - klasické a inverzní a varianty s pozadím či bez. Chcete-li zapnout variantu s pozadím:

 1. otevřte nastavení formuláře,
 2. přejděte do záložky Vzhled a zapněte volbu Zobrazit styl s pozadím.

Nastavení formuláře

V nastavení formuláře vyberte, co se stane po odeslání.

Potvrzení o odeslání

Potvrzení o odeslání dává návštěvníkovi zpětnou vazbu o odeslání formuláře.

V nastavení formuláře upravíte zprávu o odeslání nebo přesměrování na stránku. Zapnout lze i odesílání dat z formuláře na e-mail návštěvníka.

Ukládání odeslaných dat

Data z formulářů je možné posílat na e-mail nebo exportovat do jiných nástrojů, více o správě dat se dozvíte v samostatném článku.

Pomohl vám tento článek