Začnete pracovat s konverzí

4 minuty

Co je to konverze

Konverze jsou akce, které vedou k naplnění obchodních cílů webu, například objednání produktu, poptání služby nebo stažení ebooku. Úspěšnost konverzních akcí je vyjádřená konverzním poměrem, který v procentech vyjadřuje, kolik návštěvníků provedlo konverzní akci.

Rozlišujeme dva druhy konverzí: makro a mikro konverze. Makro (primární) konverze jsou hlavní cíle webu, při kterých se návštěvník stává zákazníkem. Mikro (sekundární) konverze často nemají finanční hodnotu, ukazují ale zájem zákazníka o službu či produkt. Jde například o přihlášení k newsletteru nebo stažení souboru.

Jak vyzvat návštěvníky k akci

Na úspěšnost konverzních akcí se podílí více aspektů. Přímou souvislost s konverzním poměrem má obsah webu, jeho struktura i technické řešení. Pokud chcete, aby web plnil svou úlohu, nezbytnou součástí designu webu je výzva k akci. Příkladem může být výzva k vyplnění kontaktního formuláře nebo pobídka ke stažení ebooku.

 

Prvky webu, které navádí uživatele k vykonání akce nazýváme Call-to-action (CTA). Návštěvníka webu mohou směřovat například k odeslání poptávky nebo odkazovat na stránku s doplňujícími informacemi. CTA prvky jsou nejčastěji spojeny s tlačítkem, které je dostatečně výrazným prvkem a upoutá pozornost uživatele.

Kde jsou vhodná místa k vyzvání k akci?

S konverzními akcemi můžete pracovat v obsahu i designu webu. Příkladem začlenění konverze do designu je přidání CTA tlačítka do navigace nebo přihlášení k newsletteru v patičce. Konverzní akce začleněné do designu se zobrazí návštěvníkovi na každé stránce, proto musí jít o obecně platnou akci, která se neváže na konkrétní obsah.

Konverzní prvky je důležité zahrnout i do obsahu webu. Nejčastěji využíváme formulářů nebo tlačítek. Naučte se text vhodně strukturovat a obsah zakončete konverzí. Poté, co získáte pozornost uživatele a vzbudíte jeho zájem, pobídněte ho k vykonání konkrétní akce, například sjednání nezávazné konzultace.

S konverzními akcemi pracujte s rozmyslem. Nevystavujte návštěvníka rozhodovací paralýze, čím více možností návštěvník má, tím hůře se rozhoduje pro výběr jedné z nich.

Přidání tlačítka

Tlačítko přidáte do obsahu přetažením bloku z levého menu do prostoru pro obsah. V nastavení designu si můžete upravit vzhled tlačítka a nastavit si písmo, barevnost i ohraničení. Tlačítko musí vizuálně zapadat do designu stránky, zároveň by mělo být dostatečně kontrastní a výrazné, aby upoutalo pozornost uživatele.

Textem tlačítka dejte návštěvníkovi jasně najevo, co od něj očekáváte a kam se dostane po kliknutí. Použijte sloveso a vyhněte se obecným formulacím.

Vložení formuláře

Stejným způsobem jako tlačítko můžete přidat do webu i formulář. Jednotlivé pole formuláře poté skládáte pomocí bloků jako obsah webu. V nastavení designu můžete upravit vzhled formuláře. Nastavení je sdílené pro všechny formuláře na webu.