Zakázkové plnění obsahu

3 minuty
Jak správně připravit obsah pro zakázkové plnění obsahu.

Definice rozsahu plnění podkladů
a normostrany A4

V rámci zakázkového plnění obsahu pro vás plníme schválené typové stránky vaším obsahem.

Aby práce probíhali co nejefektivněji tzn. aby jsme vaše finance využili co nejlépe, je důležité aby jsme dostali obsahy v určitém formátu. Pokud by jsme např. dostali obsahy vytištěné na papíru, museli bychom vše přepsat a tím by jsme přišli o čas alokovaný pro plnění webu.

Správně připravenými podklady zajišťujete, že nebudeme zbytečně trávit čas přepisováním či formátování textů a budeme plnit čistě koncept.  Je tedy důležité, abyste pro nás měli podlady připravené dle specifikace níže.

Normostrana A4

Normostrana je standardizovaná strana textu o určitém počtu znaků a řádků. Tomu odpovídá rozsah textu v délce 1 800 znaků nebo 250 slovům běžného textu. Počet znaků je uvedený s mezerami.

Akceptovatelné formáty pro podklady

Podklady přijímáme pouze v těchto formátech:

 • texty – doc, docx
 • fotografie – jpg (s maximálním rozlišením 2600 x 2600 pixelů a datové velikosti do 10MB), jpeg
 • ikony, infografika – png, svg
 • video – mp4

Forma předání podkladů

 • každá stránka by měla mít připravený jeden textový dokument, který je pojmenovaný podle názvu stránky (např. kontakt.docx)
 • obsah v dokumentu stačí základně naformátovat, aby byli poznat nadpisy od běžného textu apod. 
 • fotografie je potřeba roztřídit do složek pojmenovaných podle názvu stránky (např. kontakt). Ideálně používejte i logické názvy samotných  fotografií (např. reference-studio-najbrt.jpg) - usnadní vám to budoucí dohledávání v administraci.
 • pokud máte k textům vybrané fotografie, uvěďte jejich názvy  v rámci textového dokumentu, abychom je dokázali správně přiřadit do obsahu
 • pokud máte např. katalog produktů, potřebujeme aby byla připravená struktura, kde je jasně uvedeno který produkt patří do jaké kategorie
 • poporou pro přípravu obsahu je koncept (rozsah textových polí)

Co není součástí plnění

 • copywriting
 • korektury
 • zpracování podkladů v jiných formátech (pdf, obrázky, vytištěné materiály..)

Kudy dál?