Product-Market fit

4 minuty
Zjistěte co je hlavní důvod krachu nových společností na trhu a předejděte takovému scénáři.

Víte z jakého důvodu krachuje absolutní většina nových společností? Chybí reálná poptávka po jejich produktu, či službě. Nabídka těchto firem je postavená "od-stolu" bez reálného kontaktu s trhem a jeho potřebami.

Předtím než začnete vytvářet představení vašich produktů a služeb na Internetu, zodpovězte si na sadu základních otázek označovaných jako Product-Market fit.

Je to ověřený způsob, jak zjistit do jaké míry uspokojuje vaše nabídka reálnou poptávku trhu. Navíc získáte příležitost upravit strukturu a komunikaci vašich produktů i služeb tak, aby byla co nejvíce ve shodě s poptávkou trhu. 

Je jasně definovaný ideální klient a jeho potřeby?

Jinými slovy odpovězte na to jaký člověk bude nejčastěji využívat vaší služby. Je to specifické pozice, či  lidé ve specifickém oboru? Žijí v jednom městě? Jaké potřeby takoví lidé mají? V jaké situací se pravděpodobně nachází? Jaké jsou jejich cíle? Jaké mají obavy a z čeho?  Buďte co nejvíce konkrétní.

Je ideální klient přístupný?

Je daný člověk  oslovitelný napřímo, nebo skrz kampaň na facebooku či linked-inu? Pozvete ho na firemní akci, nebo mu lze zavolat? Jaké kanály a způsoby využijete na to, abyste daného člověka dokázali oslovit a započali s ním konverzaci?

Má ideální klient zdroje na nákup vaší služby?

Pokud je nastavený pricing vaší služby a víte, kdo je ideálním klientem, pak je načase verifikovat, zda-li má na nákup vaší služby dostatek financí. Pokud tato podmínka nebude naplněná, pak nemá smysl pouštět se do marketingu a prodeje, ale je třeba službu a její cílovou skupinu redesignovat.

Je problém, který řešíte urgentní a bolestivý? 

Co klient riskuje tím, že vaší služby nevyužije? Řeší vaše služba problém, který je pro ideálního klienta důležitý a palčivý?  Pokud ano, můžete očekávat velkou poptávku a krátký nákupní cyklus. A naopak, pokud problém, který řešíte není dostatečně urgentní, můžete se připravit na měsíce rozhodování s nejistým výsledkem.  

Co je na službě unikátního? Je vaše služba nejlepší či jediné řešení? 

V čem je vaše služba jiná oproti konkurenci z pohledu klienta? Je to jasně definovaná a klientem vnímaná hodnota? Jde o kvalitu, která klientovi usnadní rozhodnutí? Nebo je snad vaše řešení unikátní či jediné možné pro určitou klientelu, či konkrétní situaci? V čem? Nespokojte se s obecnou odpovědí, buďte konkrétní. 

Dokážete službu poskytovat efektivně?

Chcete mít jednotky, stovky, nebo tisíce klientů? Je třeba nastavit odpovídající proces, jakým službu poskytujete, abyste udrželi požadovanou kvalitu i ziskovost služby a přesto ji dokázali škálovat pro cílové počty klientů. Společně s tím jde ruku v ruce způsob, jakým službu komunikujete a prodáváte.

Další inspirace pro lepší web

Kompletní návod: skvělé představení služeb na webu

Kompletní návod: skvělé představení služeb na webu

Naučte se představovat vaše služby na webu způsobem, který konvertuje návštěvníky v zákazníky a prezentuje vás jako respektované odborníky.

Jak na skvělou landing page

Jak na skvělou landing page

Jedna z největších překážek při komunikaci s dnešním uživatelem internetu je jeho roztříštěná pozornost. Důležitá sdělení je proto potřeba maximálně zjednodušit, jasně formulovat a očistit od všech zbytečných podnětů. V tom nám může skvěle pomoci landing page.