Štěstí přeje připraveným. Jak prezentovat koncept webu klientovi

10 minut
„Už máte můj web? A mohl bych ho vidět?“ budou jedny z nejčastějších otázek, které od klienta pravidelně uslyšíte. Odpověď dostane na prezentacích webového konceptu. Jak je zvládnout na výbornou?

„Už máte můj web? A mohl bych ho vidět?“ budou jedny z nejčastějších otázek, které od klienta pravidelně uslyšíte. Připravte se na prezentaci konceptu webu tak, aby vám ho klient vždy schválil bez připomínek. Jak je zvládnout na výbornou?

Prezentace konceptu webu

Jejich smyslem není jen představení výsledků vaší práce, ale také nastavení smysluplného základu pro další kroky a docílení co nejrychlejšího schválení ze strany klienta. Toho lze dosáhnout jen díky detailnímu představení všech prvků a logickému zdůvodnění, proč jsou v konceptu použité. Při představování prvků či dílčích částí je třeba umět odpovídat na otázky: 

 1. Proč je prvek právě zde? 
 2. Proč má právě takovou formu, kterou prezentujeme?
 3. Čeho tím dosáhneme? (Co uživatel webu udělá, jak se zachová a jak to napomáhá v naplňování hlavních cílů?) 
 4. Existují nějaké alternativy, které jsme zvažovali? Pokud ano, popište je slovně nebo ukažte.

Tip: Zdůrazňujte naplnění hlavních cílů i přání klienta

Na první schůzce klient prozradí 3-5 hlavních důvodů, proč se do nového webu chce pustit. Buď jde o hlavní cíle nebo nějaké principy, které ho na současném webu nebetyčně štvou. Hned při první prezentaci konceptu ukažte, že jeho klíčová přání byla zohledněna a okomentujte, jak konkrétně. Zastavte se u těchto bodů, používejte jeho rétoriku, zeptejte se ho, jaké by to bylo, kdyby něco konkrétního konečně fungovalo. Zdůrazněte rozdíl oproti současnému nežadoucímu stavu.

Nad čím se zamyslet předem - tón komunikace

Tvorba konceptu a jeho prezentace je výsledkem vaší odborné práce a programátorů, analytiků, UX designerů, grafiků a všech dalších, kteří se podíleli na tvorbě platformy solidpixels. Klient si vás vybral a platí právě za odbornost a profesionalitu. Proto je při prezentaci konceptu lepší zaměřit se na prezentaci založenou na odborném přístupu a racionalitě než osobním názoru, vkusu nebo aktuální náladě. Nebojte se být ve svých výrocích sebevědomí. Máte zkušenosti, díky kterým víte dobře, co funguje a co ne. Pokud máte svá tvrzení podpořená konkrétními daty či statistikami z relevantních zdrojů, tím lépe.

Obecně se vyplatí používat formulace jako: 

 1. Pro naplnění cíle je vhodné, aby ...
 2. Uživatelé lépe najdou, pro co přišli, když ....
 3. Z mých zkušeností vyplývá, že ... 
 4. Návštěvníci nejvíce oceňují, když ...
 5. Fixní navigace umožňuje ...

1. Představení konceptu a jeho role

Koncept webu zpravidla nepředstavuje finální grafiku či detailní podobu celého webu. Konceptem začínáte proto, abyste:

 • nastavili funkční navigační strukturu webu,
 • začali stavět obsah jednotlivých sekcí, především pořadí a formu základních obsahových bloků na stránce,
 • zakončili obsah vhodnou konverzí, abychom vedli návštěvníky webu k naplňování hlavních cílů.

Na začátku představte, jaké typové stránky dnes projdete, ať klient ví, co ho čeká. Zmiňte, že vše, co společně projdete, mu poté zašlešte na email, takže bude dostatek času si všechno prohlédnout vlastním tempem.

2. Popis layoutu a navigace

Představte základní layout webu a proč jste ho zvolili, při prezentaci všechno názorně ukazujte a komentujte:

 • Používáme vertikální či horizontální navigaci? Proč?
 • Kde je umístěné logo a jakou má funkci? Proklik na homepage.
 • Jaké jsou položky menu?
  • Kolik jich je v navigaci a proč? Cílem je vejít se do 5-7 položek webu, aby byla navigace přímočará, lehko použitelná a každý rychle nalezl, co hledá.
  • Jak jsou seřazené za sebou a proč? Zrcadlí to jejich prioritu vzhledem k tomu, co chceme komunikovat.
  • Používáme někde submenu? Pokud ano, jaké a proč? Pokud je web obsáhlý, je třeba k ní přistoupit, aby každý rychle nalezl požadované. 
  • Mají nějaký hover efekt? Jaký a proč? Hover efekt je pro klienta úvod do interakčního designu, vysvětlete mu, že i podtržení položky má svůj smysl.
  • Má navigace nějakou hlavní konverzi? Jak ji vizuálně odlišujeme? Proč to děláme? Hlavní konverze je v menu zvýrazněná, aby dostala na první pohled vizuální prioritu a vedla návštěvníka ke konverzi. 
  • Je hlavní menu fixní, nebo není? Proč a co tím získáme? Fixní menu umožňuje přecházet z jedné sekce do jiné, stejně jako plnit hlavní konverzi webu v každém momentu. Odjížděcí navigace naopak dává prostor samotnému obsahu, třeba footgrafiím. Dokážeme oba principy i kombinovat.
  • Víme už teď že v hlavní navigaci nejsou nějaké prvky, které se tam dostanou později? (vyhledávání, přepínač jazykových mutací a další?) Zmiňte to, aby bylo zřejmé, že jste na ně nezapomněli a mají jen svůj čas.
 • Ukažte, jakým způsobem funguje navigace na mobilu, jak se přeskládává a jakým způsobem se otevírá. 

3. Představení typové stránky

Teď se podíváme na nejdůležitější typové stránky, na kterých budeme komunikovat to nejpodstatnější o vašich produktech, službách a také firmě samotné. Uživatelé na webu dnes moc nečtou, takže je výzvou říct vše podstatné, ale zároveň zůstat stručný a úderný. To je výzva pro soudobý obsah webu. 

 • Představte každou sekci zvlášť.
 • Zmiňte, proč záměrně pracujete se slepým textem, který bude vodítkem pro délku reálných textů.
 • Zaměřte se na to, proč je v sekci právě takový obsah, jaký tam je.
 • Zmiňte důležitost správných nadpisů, délku textu, správně kombinace obrázků a textu.
 • Představte, jakým způsobem provazujeme obsah s konverzí a ukažte jednotlivé typy konverzí, které se na webu používají a proč.
 • Pokud používáte interakční design, video, parallaxy ... zdůrazněte to. Řekněte, že uživatelé webu přesně nebudou vědět, co se děje, ale budou mít pocit, že jsou věci promakané do detailu. 
 • Pokud jsou některé sekce inverzní, nebo obrázky fullscreen, zmiňte proč.

Po každé sekci se soustřeďte na její návaznost na další. Není náhoda, že následuje další obsah, vše je promyšlené a provázané, aby uživatelé získali plastickou či kompletní představu o službě / produktu nebo firmě a dostali chuť udělat konverzní akci.

4. Otázky a ukázky

Nesnažte se pořád mluvit jen vy. Je to náročné. Ptejte se průběžně klienta,  zapojujte ho, vyzvídejte, jestli k návrhu nemá otázky nebo nějaké konkrétní nápady. Pokud jste si při tvorbě konceptu nebyli někde jistí, zmiňte to a zeptejte se, jak se ve skutečnosti věci mají, abyste vše mohli dopracovat. Pokud něco není zapracované v konceptu, ale máte v hlavě, jak to udělat lépe, popište to. 

Ujistěte se ale, že takových míst, kde si nejste jistí, není moc. Můžete se ptát u 10-20 % obsahu, kdyby ses ptal u většího množství, znamená to, že jste podcenili iniciační schůzku.

Pokud něco není v konceptu dostatečné rozpracované, můžete si pomoci ukázkami inspirativních webů a na chvíli tam odskočit.

5. Něco navíc

Klient má před schůzkou svá očekávání. Pokud je chcete překonat, je třeba ukázat mu něco navíc. Mohou to být naprosté detaily, které ale často uchvátí klienta víc, než celá prezntace. Často jsou to věci jako:

 • použití videa, parallaxu 
 • ukázka plasticity obsahu
 • krásné fotky, kvalitní typografie
 • jedna zpracovaná stránka nad rámec nutného, či varianta, jak něco uchopit
 • ukázka animace

6. Rekapitulace podstatného

 • Zeptejte se klienta, jak na něj koncept na první pohled působí a jestli jdete správnou cestou.
 • Zmiňte, že vše pošlete e-mailem s krátkou rekapitulací.
 • Přivěďte pozornost k harmonogramu a řekněte, dokdy od něj potřebujete připomínky.

Zastesklo se vám po prezentacích nových webů klientům?
Pusťte se do nového!

Další inspirace pro lepší web

Kompletní návod: skvělé představení služeb na webu

Kompletní návod: skvělé představení služeb na webu

Naučte se představovat vaše služby na webu způsobem, který konvertuje návštěvníky v zákazníky a prezentuje vás jako respektované odborníky.

Ze života ambasadora: z Prahy do Kodaně a ještě dál s fotografem Vojtou Tesárkem

Ze života ambasadora: z Prahy do Kodaně a ještě dál s fotografem Vojtou Tesárkem

Kdo jsou vlastně naši ambasadoři? Jak pracují, co je baví a co zrovna aktuálně řeší? V prvním díle naší nové rubriky jsme si povídali s talentovaným fotografem Vojtou Tesárkem.