Blok Ceník

2 minuty
Blok Ceník slouží k vkládání položek, jejich popisu a cen na web.

Podobně jako u bloku box, i do tohoto bloku můžete vkládat ostatní bloky a upravovat je stejně, jako v normálních sekcích.

Jak přidat ceník

Po vložení bloku ceník  na stránku se kliknutím do jeho středu ceník zvýrazní. Díky tomu můžete do ceníku vkládat bloky text, mezera a kód stejně, jako se vkládají do normálních sekcí.

Speciální blok je potom položka, šablona, která obsahuje název položky, její popisek a cenu.

V právém horním rohu boxu potom můžete otevřít nastavení.

Nastavení ceníku

V nastavení ceníku můžete zvolit styl položky, který určuje zarovnání jednotlivých položek.

Pokročilé

V části Pokročilé může být pro vás důležité nastavení ID. To se používá při vytvoření odkazu pomocí kotvy. Více o tom, jak nastavit kotvu najdete v tomto článku.