Blok Box

2 minuty
Blok Box je prostředkem pro vizuální odlišení obsahu.

Do boxu můžete vložit ostatní bloky jako je text, tlačíko, obrázek a další. V nastavení designu si nadefinujete grafickou podobu každého boxu. Díky boxům skutečně vynikne důležitý obsah.

blok box

Jak přidat box

Po vložení bloku box na stránku se kliknutím do jeho středu box zvýrazní. Díky tomu můžete do boxu vkládat bloky stejně, jako byste je vkládali do normálních sekcí, a následně s nimi pracovat, jak jste zvyklí.

V právém horním rohu boxu potom můžete otevřít nastavení.

Nastavení boxu

V nastavení boxu můžete zvolit ze tří stylů boxu, které se nastavují v záložce Design.

Také zde můžete nastavit automatické přizpůsobení barvy textu podle sekce.

Pokročilé

V části Pokročilé může být pro vás důležité nastavení ID. To se používá při vytvoření odkazu pomocí kotvy. Více o tom, jak nastavit kotvu najdete v tomto článku.