AntiDDoS - ochrana proti DDoS útokům

3 minuty

Co je DDoS útok?

DDoS útok, což je zkratka pro "Distributed Denial of Service", je typ kybernetického útoku, jehož cílem je znemožnit přístup k webové stránce tím, že ho zahlcují velkým množstvím falešných nebo nelegitimních požadavků. V DDoS útoku se obvykle používá více počítačů, které jsou koordinovány tak, aby společně odesílaly velké množství datových paketů na cílový server. Tím se zpomalí nebo úplně zastaví provoz na serveru a znemožní se tak přístup k webovým stránkám nebo online službám.

DDoS útoky mohou mít vážné důsledky, včetně finančních ztrát, narušení reputace a ztráty důvěry uživatelů.

Mít web jako prezident aneb jak jsme dělali stránky pro Petra Pavla

Přečte si případovou studií o webu prezidenta Petra Pavla od spuštění projektu až po jeho ochranu v nejdůležitějších chvílích v jednotlivých dnech voleb.

Premiová ochrana proti DDoS útokům

Cílem premium antiDDoS ochrany je zabezpečit provoz při nestandardně velkém DDoS útoku. Výhodou řešení je také nezávislost konektivity na této antiDDoS ochraně. V případě poruchy nebo přehlcení externího scrubbing centra je trasa do internetu automaticky přesměrovaná přes jiné páteřní linky. Datový tok je tak na předsazené antiddos ochraně nezávislý. Ochrana je zároveň neustále laděna a zdokonalována.

Parametry ochrany

  • Maximální velikost útoku až 100 Gbps po dobu až několika hodin

  • Téměř žádný vliv scrubbing centra na latenci (1-2 milisekundy)

  • Odolný vůči UDP / ICMP network floods

  • Odolný vůči HTTP GET/POST útoku

  • Odolný vůči SYN FLOOD útoku

  • Odolný vůči útoku s cílem zahltit uplink serveru

Solidpixels je součástí Cloudflare Partner Network

Jako oficiální partner Cloudflare umíme uspokojit i ty nejnáročnější klienty. Rádi pomůžeme s lepším zabezpečením a ochranou proti DDoS útokům i vám. Napište nám.