Přidání nového produktu

5 minut
Naučte se přidávat a spravovat produkty ve vašem e-shopu.

Přidání nového produktu

Všechny produkty je třeba nejdříve založit v databázi. Pro založení produktu:

 1. v levé navigaci vyberte položku E-shop,
 2. pokračujte do záložky Produkty,
 3. vpravo nahoře klikněte na tlačítko Nový produkt a vyplňte název produktu,
 4. klikněte na tlačítko uložit
 5. vyplňte údaje o produktu a připravte detail produktu,
 6. aby se produkt začal zobrazovat, je třeba ho zveřejnit,
 7. přejděte na detail produktu a v pravém horním rohu vyberte možnost Zveřejnit

Duplikování produktu

Nový produkt můžete vytvořit také duplikováním existujícícho produktu:

 1. v navigaci vlevo vyberte položku E-shop, poté pokračujte na Produkty,
 2. zobrazí se seznam všech produktů, po najetí na položku se ve sloupci Akce zobrazí možnost duplikovat produkt.  

Po vytvoření produktu můžete editovat nastavení informací o produktu i obsah detailu produktu.

Úpravy nastavení produktu

Každý produkt má svůj vlastní detail s hlavičkou, která se automaticky generuje podle údajů v nastavení produktu. Ostatní obsah na detailu produktu vytváříte pomocí bloků, stejně jako jakýkoliv jiný obsah.

Přidání informací o produktu

Informace o ceně, DPH, popis a varianty produktu nebo jeho zařazení do kategorií upravíte v nastavení produktu:

 1. přejděte na detail produktu,
 2. v navigaci vlevo se přepněte do Nastavení,
 3. zde můžete nastavovat informace o produktu,
 4. údaje uvedené v nastavení se propisují do automaticky generované hlavičky na detailu produktu.

Přidání variant produktu

Varianty produktu představují různé verze jedné věci, například různé velikosti jednoho trička. Pro každý produkt můžete nastavit až 4 parametry s různými hodnotami. Varianty vznikají kombinací těchto hodnot. 

Na detailu produktu se poté každý parametr zobrazí návštěvníkům jako dropdown menu, pomocí kterého vyberou variantu podle jejich potřeb.

Každá varianta má vlastní skladové hodnoty a kód.

Pro přidání nového parametru:

 1. přejděte na detail produktu a v levé navigaci přepněte do Nastavení,
 2. v sekci Varianty klikněte na tlačítko Přidat parametr,
 3. v okně, které se otevře, vidíte všechny parametry a hodnoty, ze kterých se vytvářejí varianty produktu,
 4. kliknutím na Přidat parametr přidáte nový parametr,
 5. přednastavené parametry upravte podle vašich potřeb a zadejte jejich hodnoty,
 6. po uložení se automaticky vygenerují kombinace všech zadaných parametrů.

Tip: Ve výchozím nastavení je funkce skladových zásob produktů vypnuta, zapnout si ji můžete v menu E-shop > Nastavení > Používat skladovou zásobu.

Každý produkt musí mít alespoň jednu aktivní variantu, v opačném případě se na webu zobrazí, že je nedostupný. Ve výchozím stavu má produkt jednu variantu. Po přidání parametrů se další varianty generují automaticky. Pokud některou kombinaci nechcete nabízet, stačí na řádku odškrtnout, a tím se označí jako neaktivní.  

Odebrání parametru

Pokud chcete odebrat parametr:

 1. v Nastavení produktu klikněte na Přidat parametr,
 2. vymažte z řádku všechny hodnoty,
 3. nastavení uložte a seznam variant se automaticky přegeneruje.

Tip: Parametry neovlivňují cenu produktu a nezobrazují se ve výpisu produktů. Varianty produktů s různou cenou nebo varianty, které potřebujete zobrazit ve výpisu, je proto lepší založit jako samostatný produkt.

Editace produktové stránky

Detail produktu začíná automaticky generovanou hlavičkou. Všechna data v hlavičce se přebírají z nastavení produktu. Nyní můžete pracovat pouze s jednou variantou hlavičky, plánujeme ale přidat další varianty i možnost její editace.

Obsah pod hlavičkou skládáte blok po bloku, stejně jako obsah ostatních stránek webu.