Nastavení cookie lišty

11 minut
Změny ve využívání cookies, které se od 1. 1. 2022 týkají každého webového provozovatele. Přinášíme konkrétní postup pro nastavení všech důležitých informací (nejenom) na webu solidpixels.

Typy cookies

Jednotlivé cookies jsou rozdělené podle typu a platí pro ně jiná pravidla souhlasu. Na solidpixels použiváme tyto tři kategorie:

 • Funkční cookies – Jsou nezbytné pro fungování webu, nelze je vypnout a návštěvníka pouze informujeme o jejich přítomnosti.
 • Analytické cookies – Skupinu analytických cookies je možné povolit v rámci nastavení cookie lišty. Slouží k napojení Google Analytics pro měření návštěv a pohybu na webu. Je nutné získat souhlas pro jejich užití.
 • Marketingové cookies – Cookies lze povolit v nastavení cookie lišty. Slouží k napojení Google Tag Manageru, přes který nejčastěji připojujete skripty třetích stran jako je např. Facebook pixel, Adwords apod.

Jak funguje cookie lišta na solidpixels?

 • Automaticky se zobrazí návštěvníkům, když poprvé přijdou na váš web.
 • Výchozí zobrazení obsahuje tlačítka pro udělení souhlasu se všemi nebo pouze nezbytnými cookies.
 • Obsahuje informace o funkčních cookies, které jsou nezbytné pro fungování webu, proto vždy zůstávají automaticky zapnuté.
 • Souhlas s analytickými a marketingovými cookies můžete na liště zobrazit podle vašeho konkrétního případu.
 • Pokud uživatel na lištu neklikne nebo nedá souhlas s analytickými cookies, přepneme Google Analytics do anonymního režimu, ve kterém sbírá informace týkající se pouze návštěvnosti. Nepřijdete tak plošně o všechna data, pouze nebude možné dohledat vazby mezi uživatelem a jeho pohybem na webu.

Režim souhlasu

Pro zaznamenání zvolených hodnot využívá solidpixels tzv. režim souhlasu, který umožňuje rozlišit skupiny cookies povolené nebo odmítnuté návštěvníkem webu.

 • Stav souhlasu odesíláme do objektu dataLayer
 • Ukládáme hodnoty pro skupiny ad_storage a analytics_storage. Pokud návštěvník souhlas udělil, posílá se hodnota granted, v opačném případě se odešle hodnota denied, což je zároveň výchozí hodnota
 • Ve chvíli, kdy návštěvník souhlas změní (platí i pro první potvrzení), odesílá se událost cookie_consent_update

Jak nastavit cookie lištu na vašem webu?

Kde v administraci najdu nastavení?

 1. Popište, k čemu cookies používáte a proč jsou pro vás důležité. Zvednete tak šanci na jejich odsouhlasení s příchodem uživatele.
 2. Zrevidujte, jaké nástroje na webu používáte:
  • Zobrazte podle toho typy cookies, konkrétně analytické nebo marketingové.
  • Výběr z těchto dvou typů cookies nesmí být předzaškrtnutý (musí jít opt-in).

 3. Vytvořte stránku „informace o zpracování cookies“, na které bude specifikováno kdo jste, jaké typy cookies hodláte používat a k čemu, které nástroje ke sběru dat používáte, jaká jsou práva uživatelů a jak je možné udělený souhlas se sběrem dat odvolat.
 4. Přidejte do patičky odkaz „nastavení cookies“ tak, aby mohl návštěvník webu svůj souhlas kdykoliv odvolat nebo naopak povolit. Lištu aktivuje odkaz typu Stránka, při vyhledání hesla "Nastavení cookies" ("Cookies settings").
 5. Zapněte pokročilé trackování (gtag.js) v Nastavení webu (v části analytické nástroje). Díky tomu budou do Google Analytics odesílána anonymizovaná data i bez souhlasu. Pouze pokud používáte vlastní trackovací eventy, je potřeba změnit jejich syntaxi podle dokumentace pro gtag.js

Tip: Nastavte si správný obsah cookie lišty podle jazykové mutace

Text v cookie liště je ukládán pro každou jazykovou mutaci zvlášť. Proto doporučujeme upravit jeho znění v každé jazykové mutaci do odpovídajícího jazyka.

Tlačítka jsou zobrazena automaticky v jazyce dané jazykové mutac.

Přehled cookies na solidpixels

Tabulka představuje přehled cookies podle typu a funkce. Tyto informace můžete využít jako zdroj pro stránku Informace o cookies na vašem webu. Je potřeba myslet na to, že cookies třetích strán se mohou lišit podle toho, jaké nástroje na svém webu používáte.

Název cookie Typ a funkce Zdroj Doba uložení
SERVERID Funkční cookie - Zajišťuje, aby uživatel během konkrétního návštěvy/sezení používal tentýž server. Cookie nastavuje poskytovatel infrastruktury a jedná se funkční prvek. Solidpixels Session
CMS-{ID}-FE Funkční cookie - Ukládá unikátní identifikátor pro danou session na webu Solidpixels Session
CMS-{ID}-FE-language Funkční cookie - Ukládá unikátní identifikátor pro zvolený jazyk webu Solidpixels 1 den
CMS-{ID}-FE-cookies_allow_ac Funkční cookie - Cookie ukládá nastavení souhlasu návštěvníka se sběrem analytických údajů o jeho pohybu na webu. Solidpixels 1 rok
CMS-{ID}-FE-cookies_allow_mc Funkční cookie - Cookie ukládá nastavení souhlasu návštěvníka se sběrem údajů pro marketingové účely. Solidpixels 1 rok
CMS-{ID}-FE-cookies_notification
Funkční cookie - Ukládá informaci, zda byla již v minulosti potvrzena cookie lišta Solidpixels 1 rok
_ga Analytická cookie - Cookie slouží k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru. Je zahrnuta do každé žádosti o stránku na webu a používá se k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy stránek. Google 2 roky
_gat Analytická cookie - Soubor cookie _gat se používá k omezení požadavků na analytiku k omezení požadavků odesílaných z vašeho prohlížeče do služeb Google. Soubory cookie mají několik omezení, která mohou způsobit nadměrné vykazování počtu uživatelů Google1 den
_gid Analytická cookie - Registruje jedinečný identifikátor, který se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník web používá Google 1 den
_fbp Marketingová cookie - Slouží k trackování návštěv napříč webovými stránkami Facebook3 měsíce
_hjIncludedInSample Analytická cookie - Slouží k webové analýze nástrojem HotJar, identifikuje návštěvníka během relace HotJar Session
_hjid Analytická cookie - Ukládá unikátní identifikátor návštěvníka webu. HotJar 1 rok
_dc_gtm_UA-* Analytická cookie - Uplatňuje se, pokud jsou Google Analytics vložené přes Google Tag Manager. Má stejnou funkci jako _gat. GoogleSession
_gcl_au Marketingová cookie - Zjišťování reklamní efektivity v rámci webů, které uživatel navštěvuje Google Adsense 3 měsíce
NID Marketingová cookie - Ukládá jedinečný identifikátor, který identifikuje vracejícího se uživatele a je využito pro cílení reklamy Google 6 měsíců

Otázky a odpovědi

 1. Musím mít cookie lištu na svém webu?
  • Pokud váš web používá pouze funkční cookies, nemáte tedy nastavené Google Analytics, Google Tag Manager ani jiné další skripty, stačí informavat o cookies v dokumentu, na který budete odkazovat v patičce. Ve všech ostatních případech je potřeba mít cookie lištu aktivní.
 2. Můžu podmiňovat vstup na web souhlasem se všemi cookies?
  • Uživatelé by měli mít možnost cookie lištu ignorovat stejně jako doposud, pouze do jejich aktivního souhlasu nesmíte používat jiné než funkční cookies. Obsah webu cookie lištou nezakrývejte ani uživatele neiritujte jejím opakovaným vyskakováním. Umožněte mu lištu zavřít bez udělení souhlasu. Návštěvníci se budou mnohem raději vracet na weby, kde nebudou „šikanováni“ vynucováním souhlasu se sběrem dat.
 3. Můžu nechat checkboxy u sbíraných typů dat předvybrané?

  • Pokud dáte návštěvníkovi webu možnost výběru jednotlivých druhů sbíraných dat, nesmí být podle pravidel předem zvolené. Pokud hodláte zapojit tlačítko „přijmout všechny“, musíte rovněž přidat možnost „odmítnout všechny“

 4. Starší verze solidpixels

  • U starších verzí solidpixels (verze do 2.25) má cookie lišta odlišné možnosti nastavení. Je možné vypnout výchozí nastavení jednotlivých typů cookies nebo použít služby třetích stran jako např. Cookiebot. Pokud máte zájem o novější verzi cookie lišty kontaktujte podporu.