Přesměrování

6 minut

Přesměrování (redirecty) slouží k převedení uživatele a vyhledávače z již neexistujících URL adres na nové URL adresy tak, aby se jim nezobrazila chybová stránka 404.

Nastavit přesměrování je vhodné zejména při spuštění nového webu, při smazání stránky, změně url adresy stránky nebo i třeba blogového článku.

Jak nastavit přesměrování

Pro přesměrování je potřeba vytvořit seznam starých URL adres a jejich namapování na nové URL adresy. V hlavní navigaci vyberte Nastavení a poté sekci Přesměrování.

 • Původní url – původní adresa webu
 • Nová url – nová adresa, kam má být uživatel přesměrován
 • HTTP kód – tzv. stavový kód HTTP:
  • 300 – Multiple Choices: požadovaný obsah je na více místech, je třeba specifikovat požadavek
  • 301 – Moved permanently: trvalé přesunutí aktuálního i budoucího obsahu na jinou adresu
  • 302 – Moved temporarily: dočasné přesunutí obsahu na jinou adresu (např. sezónní nabídky)
  • 303 – See Other: požadovaný obsah je k nalezení na jiné adrese
  • 307 – Temporary Redirect: dočasné přesunutí stránky na jinou adresu

Původní i nová adresa musí obsahovat na začátku "https://www", i přesto, že původní web běžel jen na http nebo bez www na začátku domény. 

Přesměrování musí směřovat na neexistující adresu, která zobrazí chybovou stránku 404.

Tip: Přesměrovat můžete i nefunkční soubory ke stažení 

Přesměrování je funkční i na adresy souborů ke stažení. Můžete tak přesměrovat adresy, pod kterými si uživatelé mohli stahovat např. vaše výroční zprávy v PDF.
https://www.domena.cz/files/nazev.pdf ->
https://www.nova-domena.cz/stranka

Příklad přesměrování

Pokud chcete uživatele přesměrovat ze staré adresy např. http://www.domena.cz/stary-kontakt na novou adresu https://www.domena.cz/novy-kontakt. Vyplníte formulář následovně:

 • Původní url: https://www.domena.cz/stary-kontakt

 • Nová url: https://www.domena.cz/novy-kontakt

 • HTTP kód: "code- 301"

URL adresa pro přesměrování může obsahovat tyto znaky [0-9a-zA-Z_./-?=]. Jedná se tedy o čísla, písmena, podtržítko (_), tečku (.), lomítko (/), pomlčku (-), otazník (?), rovná se (=). Další speciální znaky nejsou podporovány.

Import přesměrování

V případě potřeby nastavit více přesměrování najednou můžete využít import pomocí XLSX tabulky. 

 1. V databázi "Přesměrování" mějte založené alespoň jedno aktivní přesměrování.
 2. Vpravém horním rohu nad tabulkou zvolte "Hromadné akce" a vyberte možnost "Export".
 3. V nabídce výběru exportovaných sloupce nechte výchozí výběr a potvrďte tlačítkem "Export".
 4. Do počítače se vám stáhne soubor export-cms_redirects.xlsx, který obsahuje jednotlivé sloupce a nyní stačí doplnit vaše přesměrování jako nové řádky
 5. Vyplně tyto sloupce: "Nová URL", "Původní URL" a "HTTP Kód" (pro přesměrování je správně hodnota 301). Hodnoty ostatních sloupců se doplní při importu automaticky.
 6. Pro import vyberte "Hromadné akce" -> "Import" soubor do tabulky nahrajete.
 7. V posledním kroku potvrďte import přes tlačítko "Provést import".

Přesměrování na úrovni celé domény

Přesměrování je možno nastavit i na úrovni domén nebo subdomén. Toto přesměrování se provede jako první, poté se provede přesměrování v rámci cílové domény.

Např.: http://www.domena.cz/clanek-puvodni na novou adresu https://www.nova-domena.cz/clanek-novy.

 1. Přesměrování na úrovni domény http://www.domena.cz -> https://www.nova-domena.cz

 2. Přesměrování v rámci nové domény (přesměrování na úrovni domény již proběhlo) https://www.nova-domena.cz/clanek-puvodni -> https://www.nova-domena.cz/clanek-novy

Přesměrování mezi doménami doporučujeme vyřešit přímo u vaše registrátora domény. Tak budete mít vždy případné další změny plně pod kontrolou.

Další možností je nastavení přesměrování mezi doménami u nás. Zde je důležitou podmínkou, že zdrojová doména musí být nasměrována na náš server. Toto nastavení provádíme jako zakázkovou úpravu.

 V případě potřeby nás prosím kontaktujte.

Tip: Přesměrování stejnojmené stránky mezi různými doménami

Pokud je provedeno přesměrování na úrovni domény, toto přesměrování není nutno v administraci nastavovat, část URL za doménou se přenáší automaticky.
https://www.domena.cz/stranka ->
https://www.nova-domena.cz/stranka