Blok Slider

4 minuty

Blok slider slouží k vložení skupiny obrázků, které se následně automaticky nebo manuálně posouvají v jedné řadě. Jde o alternativu pro blok galerie v případě, že si nepřejete zobrazit všechny obrázky najednou.

Jak přidat slider

Po vložení bloku slider na stránku otevřete kliknutím doprostřed bloku jeho nastavení. Volba „Vyberte obrázky” vás zavede do galerie nahraných souborů, ze které můžete vybrat libovolné vámi nahrané obrázky.

Po přidání vybraných obrázků můžete každý jednotlivě upravit kliknutím na symbol tužky. Máte možnost nastavit jejich popisek, alternativní popisek či odkaz, na který se návštěvníci kliknutím na obrázek dostanou. Podrobnější informace o tom, na co všechno můžete odkazovat a jak odkazy fungují, najdete v tomto článku. Obrázek můžete vyřadit ze slideru kliknutím na symbol koše.

Vzhled slideru

U slideru je možnost nastavení poměru stran obrázků. Také lze slider nastavit na šírku celého webu a můžete si zvolit počet obrázků na slide.

Více snímků na slide

V případě, že chcete zobrazit více obrázků na slide, máte možnost zvolit jejich počet a odsazení. Můžete také vycentrovat aktivní snímek a zvolit, jestli se obrázky budou pohybovat po jednom, nebo po skupině.

Pozor: Aby všechny funkce Slideru fungovaly tak, jak mají, nastavujte vždy maximálně stejný počet obrázků na slide jako je počet obrázků, které jste nahráli do slideru.

Funkce slideru

Slider se dá posunovat automaticky a manuálně. Tyto dvě funkce se vzájemně nevylučují a mohou se používat zároveň. Také si můžete nastavit zarovnání popisků jednotlivých obrázků.

Manuální posun

Pro manuální posun existují tři ovládací prvky. První možnost posunu spočívá v přídržení a posunutí slidu a je vždy aktivní. Volný posun zajistí, že se snímky nefixují na své pozice, ale můžete se mezi nimi pohybovat volně, stejně jako třeba při scrollování. Druhá možnost posunu je přes tlačítka Předchozí / Další, která se objeví jako šipky po stranách snímku. Poslední způsob pohybu je přes navigaci, která se zobrazí ve spodní části snímku v podobě teček reprezentujících snímky.

Automatický posun

Pokud zvolíte automatický posun, máte možnost upravit interval a rychlost přechodu. Nekonečná smyčka zajistí, že slider potom, co dojde nakonec, začne zase od začátku.

Pokročilé

V části Pokročilé může být pro vás důležité nastavení ID. To se používá při vytvoření odkazu pomocí kotvy. Více o tom, jak nastavit kotvu najdete v tomto článku. Dále zde můžete zvolit možnost Použít zdrojové obrázky. Tu zaškrtněte v případě, že chcete, aby byl nahrán originální obrázek bez jakýchkoli úprav rozměrů podle responzivity, ke kterým jinak dochází automaticky. Více o automatickém generování responzivních obrázků najdete v tomto článku.