Blok Slider

3 minuty
Blok slider slouží k vložení skupiny obrázků, které se následně automaticky nebo manuálně posouvají v jedné řadě.

Blok slider slouží k vložení skupiny bloků, které se následně automaticky nebo manuálně posouvají v jedné řadě. Pokud tak chcete co nejvíce obsahu vložit do jedné sekce, slider je nejlepší řešení.

Jak přidat slider

Po vložení bloku slider na stránku se objeví výchozí slider se dvěma snímky.

Do jednotlivých snímků můžete vkládat všechny základní bloky solidpixels. Při práci se sliderem je potřeba rozlišovat nastavení celého bloku a nastavení jednotlivých snímků.

 • Nastavení celého bloku vám umožní upravovat ovládací prvky, automatický posun snímků apod. Zároveň zde můžete přidávat a mazat jednotlivé snímky. K nastavení se dostanete kliknutím na blok a následně kliknutím na ikonu ozubeného kolečka.

 • Nastavení jednotlivých snímků slouží k nastavení pozadí a zarovnání daného snímku. Nastavení snímku otevřete v nastavení slideru pomocí ikony tužky vedle daného snímku, nebo rozkliknutím snímku a kliknutím na ikonu ozubeného kolečka.

Vzhled slideru

V nastavení vzhledu slideru můžete upravovat:

 • Vzhled snímků, jako je poměr stran nebo šírka obsahu

  • Nastavit můžete i více snímků na jeden slide, pokud si přejete zobrazit více obsahu najednou a ne pouze jednotlivé snímky

 • Ovládací prvky, jako přepínací tlačítka, swipe nebo navigaci po snímcích

  • Lze tak upravit, jestli návštěvník webu může posouvat snímky pomocí šipek, pomocí navigace nebo táhnutím myší

  • Upravit zde lze také pozice ovládacích prvků

 • Přechody slideru, jako rychlost přechodu nebo volný posun

  • Nastavit můžete také automatický posun, který bude v pravidelném intervalu posouvat slidy

Pokročilé

V části Pokročilé může být pro vás důležité nastavení ID. To se používá při vytvoření odkazu pomocí kotvy. Více o tom, jak nastavit kotvu najdete v tomto článku. Dále zde můžete zvolit možnost Použít zdrojové obrázky. Tu zaškrtněte v případě, že chcete, aby byl nahrán originální obrázek bez jakýchkoli úprav rozměrů podle responzivity, ke kterým jinak dochází automaticky. Více o automatickém generování responzivních obrázků najdete v tomto článku.