Vytvořte svůj první obsah

3 minuty
Tvořte čtivé a působivé obsahy, prokládejte je obrázky a nezapomeňte na konverzi.

Vytvořte svůj první obsah

Přejděte na detail konkrétní stránky, ve které chcete obsah vytvořit a začnete přetažením bloků z levé strany do těla stránky.

  1. Nejprve použijte blok "Text" a přetáhněte jej do stránky. Po kliku do textového pole můžete začít psát či vložit zkopírovaný text.
  2. Pomocí voleb textového bloku můžete text libovolně formátovat.
  3. Pokračujte pomocí bloku "Obrázek" který vložíte vedle textu. Docílíte toho tak, že obrázek přetáhnete na vertikální vodící čáru. Pomocí vertikálních čar vytváříte sloupce, přichycením k horizontálním čarám vytváříte řádky.
  4. Nastavení vyvoláte kliknutím na blok, poté můžete upravovat nastavení kažého bloku.

Tip: Tvorba obsahu kopírováním

Bloky obsahu lze vytvářet také kopírováním. Stačí při přetahování bloku, který chcete zkopírovat, držet klávesu Ctrl (u Mac ⌘). Vybraný blok obsahu se zkopíruje včetně obsahu a nastavení.

Používejte kombinaci nadpis + text + obrázek

Lidé čtou v uspěchané době především nadpisy a rádi koukají na obrázky. Proto vždy dobře funguje kombinace silného nadpisu a krátkého odstavce textu, který doprovází kvalitní fotka či infografika. Pomocí takové opakující se trojkombinace lze odkomunikovat i složitou myšlenku jednoduchou a stručnou formou. Důležité je, aby vaši návštěvníci pochopili co chcete říci jen z nadpisů a obrázků. Do odstavce textu se totiž pustí jen tehdy, když je předchozí obsah zaujme. Přečtěte si článek o strukturování obsahu

Zakončujte obsah konverzí

Konverze je moment, kdy se z návštěvníků vašeho webu stávají zákazníci. Ke konverzi se používají tlačítka, registrační, poptávkové a kontaktní formuláře. Každý obsah by měl být zakončený konverzí, jedině tak web povede návštěvníky ke konkrétní akci a váš web začne generovat obchodní příležitosti. Proto mějte cíle webu na paměti a návštěvníky veďte konverzními akcemi k jejich naplnění.