Blok Formulář

5 minut
Tento blok umožňuje vkládat na web formuláře, které lze jednoduše přizpůsobit jejich požadované funkci. Můžete snadno měnit jejich vzhled či počet a podobu obsažených polí.

Jak vytvořit formulář

Po vložení bloku formulář na web se objeví výchozí formulář. Kliknutím do jeho středu ho můžete následně upravit pomocí bloků. Tyto bloky se do formuláře vkládají stejným způsobem jako obsahové bloky na web. Můžete je přidávat, mazat a měnit jejich pořadí. Každý z těchto bloků má své vlastní nastavení.

Nastavení formuláře

Formuláře mají své vlastní nastavení, které otevřete kliknutím na modré tlačítko „Nastavení“.

Obecná nastavení

V horní části karty pro nastavení můžete formulář přejmenovat. Dále lze nastavit ukládání dat z formuářů. 

Následující dvě nastavení umožňují poslat e-mail jak správci webu, tak potvrzení odesílateli formuláře.

Po odeslání formuláře si můžete vybrat, zda odesílateli zobrazíte text, který můžete sami vložit, nebo je přesměrujete na jinou stránku webu.

Vzhled formuláře

Toto nastavení nabízí možnost zobrazit styl s pozadím. Tento styl lze nastavit v záložce Design.

Nastavení exportů

V sekci Exporty můžete zvolit, kterým službám chcete informace z formuláře odeslat.

Pokročilé

V části Pokročilé může být pro vás důležité nastavení ID. To se používá při vytvoření odkazu pomocí kotvy. Více o tom, jak nastavit kotvu najdete v tomto článku.

Bloky

Do formulářů je možné vkládat dva typy bloků, bloky formuláře a ostatní bloky.

Bloky formuláře

Do těchto bloků bude návštěvník webu vyplňovat informace. Dělí se na čtyři kategorie, textové bloky, zaškrtávací pole, výběr z možností a soubor.

  •  Textové bloky

Mezi tyto bloky patří textové pole, e-mail, telefon, datum, číslo a dlouhý text.

Blok který vyberte potom určuje, jaký formát a datový typ musí uživatel vložit (např. číslo nebo e-mail)

Vyplnit zde musíte jméno pole, které se zobrazí nad polem. Popis se nachazí mezi jménem a polem. Zástupný text se potom zobrazí průhledným písmem přímo v poli.

Můžete také skrýt jméno pole a nebo pole nastavit jako povinné.

  • Zaškrtávací pole

Mezi tyto bloky patří checkbox a GDPR.

Do bloku checkbox můžete vložit jakékoliv jméno a popis.

U bloku GDPR lze změnit pouze popis. Alternativně tento souhlas můžete změnit na text, se kterým uživatel souhlasí odesláním formuláře.

Text lze upravovat pomocí lišty nad textovým polem, vkládat můžete i odkazy.

Pole můžete také nastavit jako povinná, tzn. že není možné formulář odeslat bez jejich vyplnění.

  • Výběr z možností

Mezi tyto bloky patří select radio.

Blok select funguje jako scrollovací menu. Navíc u něj můžete nastavit zástupný text a také skrýt jeho jméno.

Block radio zobrazí jednotlivé možnosti jako zaklikávací políčko, nenabízí tedy prostor pro zástupný text a nelze skrýt jeho jméno.

V nastavení možností potom můžete přidávat jednotlivé volby, které jsou odděleny řádky. V případě selectu lze taky nastavit volbu více možností.

  • Soubor

Soubor je poslední typ bloku, který umožňuje uživatelům nahrávat do formuláře soubory.

Podobně jako u předchozích bloků, i zde musíte nastavit jméno a případně popis. Jméno také můžete skrýt, a celé pole nastavit jako povinné.

Ostatní bloky

Ostatní bloky fungují jako obyčejné bloky a návštěvník webu s nimi nijak nepracuje. Můžete je vkládat mezi pole formuláře pro doplnění informací nebo k úpravě vzhledu.

Patří mězi ně text, kód, mezera a dělící čára.