Tvorba obsahu pomocí bloků

4 minuty
Bloky jsou základní stavební jednotkou webu na solidpixels. Metodou drag & drop blok jednoduše přetáhnete na požadované místo.

Základní stavební jednotkou každé stránky na solidpixels jsou bloky, které představují jednotlivé typy obsahu, například text, obrázek nebo video. Do stránky je vkládáte pomocí drag & drop editoru, to znamaná, že vybraný blok jednoduše přetáhnete z levé nabídky do prostoru stránky.

Vložení bloku na stránku

Pro přidání bloku do stránky:

 1. začněte otevřením stránky, na kterou chcete vkládat nový obsah,
 2. vyberte z nabídky vlevo blok, který chcete vložit do stránky,
 3. táhnutím jej přesuňte do prostoru stránky.

Video obsahuje náhled předchozí verze administrace, pracujeme na nové ukázce

Tvorba sloupců a řádků

Při přetahování bloků do stránky se kolem dříve vytvořených bloků zobrazí vodící čáry. Pro vytvoření sloupce přetáhněte blok na svislou vodící čáru. Řádek se tím rozdělí na sloupce. Tímto způsobem vytvoříte až 6 sloupců.

Pro vytvoření řádku přetáhněte blok na vodorovnou vodící čáru.

Změna šířky sloupců

Šířku jednotlivých sloupců změníte pomocí vodících čar:

 1. najeďte kurzorem do místa mezi dvěma bloky,
 2. zobrazí se vodící čára, táhnutím upravíte šířku sloupce,
 3. šířka ostatních sloupců se přepočítá a upraví tak, aby vše sedělo.
 

Vnořené sloupce

Kromě klasických sloupů můžete v solidpixels vytvářet vnořené sloupce. To se hodí při tvorbě složitějších obsahů pro zaručení responzivity:

 1. vyberte blok, který chcete přetáhnout do stránky,
 2. namísto prostoru mezi bloky najeďte blíže ke středu,
 3. u vodící čáry přibyde modrá plocha, ta značí, že tvoříte vnořenou mřížku.
   

Tímto způsobem rozdělíte existující sloupec na dva až čtyři další.

Duplikování bloků

Nové bloky můžete vytvářet také duplikováním:

 1. držte klávesu Ctrl (pro Mac klávesu Option ),

 2. táhnutím zkopírujte blok na nové místo.

Nastavení bloků

Každý blok má své nastavení, to vyvoláte kliknutím na blok nebo přes ozubené kolečko, které se objeví po najetí kurzorem na blok vedle označení bloku.

V nastavení bloků upravujete vlastnosti bloků, například zarovnání textu nebo formát obrázku.

Smazání bloku

Pro smazání bloku:

 1. najeďte kurzorem na blok, který chcete smazat,
 2. klikněte na ikonu popelnice, která se po najetí objeví v pravém horním rohu.

Publikování stránek

Všechny změny, které uděláte, se automaticky ukládají. Jakmile je všechno připraveno, je třeba změny publikovat. Pro publikování změn v pravém horním rohu klikněte na tlačítko Publikovat.

Tematicky související bloky se sdružují do sekcí. Ty vám pomohou k efektivnější práci s obsahem a umožní vám využívat funkce jako video na pozadí, animované efekty a další. Jak pracovat se sekcemi se dozvíte v článeku Tvorba obsahu pomocí sekcí.

Základy práce se solidpixels najdete také ve video návodech.