Práce s objednávkami

5 minut
Informace o objednávkách jsou přímo v administraci. Zjistěte, kde objednávky najít, nastavit e-maily navázané na stav objednávky a další.

Všechny přijaté objednávky se zobrazí přímo v administraci vašeho webu. Tam najdete i detailní informace o obsahu objednávky nebo doručovací adresu. 

Správa objednávek

Všechny objednávky z vašeho e-shopu spravujete přímo v administraci webu:

 1. v hlavní navigaci vlevo vyberte záložku E-shop,
 2. vyberte záložku Objednávky, v ní najdete přehled všech objednávek z vašeho e-shopu,
 3. kliknutím na záznam se dostanete na detail objednávky.
 

V detailu objednávky vidíte její souhrn a výpis změn. Do výpisu změn se automaticky propisují změny stavů objednávky. Přidat můžete i svoje interní poznámky.

Úprava objednávky

Informace uvedené v objednávce upravíte na detailu objednávky:

 1. v hlavní navigaci vyberte záložku E-shop a poté Objednávky,
 2. přejděte na detail konkrétní objednávky, kterou chcete upravit,
 3. vyberte kartu Upravit objednávku.

Změna stavu objednávky

Pokud jste začali objednávku zpracovávat nebo jste dokončili její vyřizování, můžete ji označit pomocí čtyř předdefinovaných stavů: Nová, Vyřizuje se, Dokončená, Storno.

Pro nastavení stavu objednávky:

 1. přejděte na detail konkrétní objednávky, 
 2. z rozbalovacího menu pod číslem objednávky vyberte její stav,
 3. změna se automaticky uloží, propíše se do historie změn objednávky a zákazníkovi se odešle e-mail s informací o změně stavu jeho objednávky.
   

Po přijetí platby za objednávku:

 1. přejděte na detail konkrétní objednávky,
 2. v pravém horním rohu klikněte na tlačítko Označit za zaplacené.

E-maily navázané na stav objednávky

Objednávky mají čtyři stavy, na každý z nich je navázaný automaticky odesílaný e-maily. Text e-mailů můžete upravit podle vaší potřeby:

 1. v hlavní navigaci přejděte do Nastavení,
 2. rozbalte položku E-maily a vyberte E-mailové šablony,
 3. zde můžete upravovat e-maily pro jednotlivé stavy objednávek:
  • Název: interní označení e-mailu, pod kterým ho najdete v administraci,
  • Předmět e-mailu a jméno odesílatele: pod, kterým se e-mail zobrazí se zákazníkovi,
  • E-mail odesílatele: doporučujeme nechat nastavení [email protected]. Většina e-mailových klientů kontroluje, zda-​li se adresa odesílatele shoduje s doménou, ze které byl e-​mail odeslaný. Neshoduje-li se adresa může být e-​mail odmítnutý nebo označený za podezřelý. 
  • Odpovědní e-mail: adresa, na kterou budou chodit odpovědi zákazníků,
  • E-maily adresáta: pokud chcete dostávat upozornění o nových objednávkách nebo změně jejich stavu i vy, nastavte e-maily, na které má upozornění přijít, 

Text můžete upravovat s využitím proměnných, pomocí kterých přidáte například číslo objednávky nebo seznam položek.

Přepínač Zobrazeno v pravém horním rohu určuje, zda-li se e-mail odešle. Například pokud nechcete odesílat e-mail o tom, že objednávka vyřizuje, možnost deaktivujte.  

Všechny e-maily, které systém odeslal, uvidíte v záložce E-maily.

Nastavení číselné řady objednávek

Každé objednávce se při založení přiřadí číslo. Nastavit můžete:

 • prefix: jako prefix můžete nastavit rok, rok a měsíc nebo milion.
 • výchozí číslo: číslo se přiřadí k vybranému prefixu.

Při nastvení výchozího číla 1 bude číslo první objednávky podle nastavení prefixu vypadat následovně:

Rok: 20180001
Rok a měsíc: 2018090001
Milion: 10000001
Bez prefixu: 1

Pro nastavení prefixu a výchozího čísla:

 1. v hlavní nabídce vyberte záložku E-shop,
 2. pokračujte na Nastavení,
 3. v části Objednávky nastavte prefix a výchozí číslo.