Práce se stránkami a strukturou webu

6 minut
Naučte se pracovat se strukturou vašeho webu, přidávat a upravovat stránky v menu.

Přidání nové stránky

Pro práci se strukturou webu a stránkami slouží záložka Stránky. Každá stránka vašeho webu spadá do jedné ze skupin:

 • hlavní navigace: kde jsou stránky, které se zobrazují v menu,

 • mimo strukturu: všechny ostatní stránky, na něž nevede odkaz z menu, ale i tak mají na webu svou roli,

 • systémové stránky, například chybová stránka 404 nebo stránka s potvrzením objednávky.

Pro založení nové stránky:

 1. v administraci přejděte na záložku Stránky,

 2. klikněte na plus vedle položky Hlavní navigace nebo Mimo strukturu, podle toho, do jaké skupiny chcete stránku přidat, vyberte typ položky:

  • Stránka: vznikne nová prázdná stránka,

  • Odkaz: umožňuje přidat odkaz na jakoukoliv URL,

  • Kotva: pro prolinkování na konkrétní místo stránky na webu,

  • Blog: připraví novou stránku s výpisem článků,

  • Události: připraví novou stránku s výpisem událostí,

 3. vyplňte její název a kliknutím na fajfku (nebo stisknutím klávesy Enter) uložte.

Po vytvoření stránku můžete libovolně tažením přesouvat z jedné skupiny do jiné. Stránku můžete vytvořit ve skupině Mimo strukturu a poté, co bude připravená k publikování, ji přesunout do menu.

Změna pořadí stránek

Pořadí stránek můžete libovolně měnit či zařazovat jinam - například do hlavní navigace nebo mimo strukturu. Vybranou položku jednoduše přetáhněte na požadované místo.

Přidání konverzního tlačítka do menu

Do hlavní navigace můžete zařadit graficky odlišenou konverzní akci, například rezervaci nebo objednávku produktu:

 1. v administraci přejděte na záložku Stránky,
 2. najeďte kurzorem na položku, kterou chcete označit jako konverzi,
 3. kliknutím na ozubené kolečko přejděte do nastavení,
 4. zapněte možnost Zobrazit jako konverzní tlačítko.

Změna názvu stránky

Název stránky, který se zobrazuje v administraci a v navigaci webu můžete kdykoliv změnit:

 1. V administraci přejděte na záložku Stránky,
 2. najeďte kurzorem na stránku jejíž název chcete upravit,
 3. klikněte na ozubené kolečko vpravo nahoře,
 4. v okně, které se otevře, změňte její název,
 5. nastavení uložte.

Změna URL stránky

 1. V administraci přejděte na záložku Stránky,
 2. najeďte kurzorem na stránku jejíž název chcete upravit,
 3. klikněte na ozubené kolečko vpravo nahoře,
 4. v okně, které se otevře, vypnětě v části Pokročilá nastavení možnost Aktualizovat URL dle názvu stránky
 5. tímto budete mít možnost ručně upravit URL stránky.
 6. Podobným způsobem můžete využít i nastavení Aktualizovat titulek dle názvu.

Nastavení stránky jako homepage

Chcete-li nastavit stránku jako homepage:

 1. V hlavní navigaci vyberte záložku Stránky,
 2. najeďte na položku, kterou chcete označit jako homepage a klikněte na ozubené kolečko,
 3. v okně, které se otevře, klikněte na tlačítko Nastavit jako homepage.

Kopírování stránek

Chcete-li vytvořit stránku s podobným rozložení prvků, jaké využíváte jinde, můžete vytvořit novou stránku duplikováním:

 1. V administraci přejděte na záložku Stránky,
 2. najeďte na položku, kterou chcete zduplikovat,
 3. klikněte na ozubené kolečko,
 4. vlevo dole vyberte možnost Duplikovat.

Tip! Duplikovaná stránka se automaticky nastaví jako skrytá, aby na webu nebyl duplicitní obsah a prováděné úpravy publikací se omylem nedostaly na web. 
Pokud navíc duplikujete stránku z Hlavní navigace, doporučujeme si ji po dobu editace přetáhnout Mimo strukturu, jinak by po publikaci byla vidět v menu vašeho webu s dovětkem kopie. Nezapomeňte zároveň před finální publikací stránce změnit parametry jako titulek, popisek a URL adresu.

Smazání stránky

Pro smazání stránky:

 1. v administraci přejděte na záložku Stránky,
 2. najeďte kurzorem na stránku, kterou chcete smazat,
 3. klikněte na symbol popelnice a volbu potvrďte.

Skrytí stránky

Pro skrytí stránky může být více důvodů, nejčastěji však skrytí využijete při přípravách nové stránky. 

 1. V administraci přejděte na záložku Stránky,

 2. v seznamu vyberte stránku kterou chcete skrýt a klikněte na ni,

 3. klikněte na symbol ozubeného kola, které se objeví vlevé horní části bočního sloupce, hned vedle „Bloky“ a „Sekce“.

 4. v pravém horním rohu otevřeného nastavení stránky uvidíte přepínač „Zobrazeno“

 5. zapnutá (tlačítko je zelené) stránka je na své URL dostupná, vypnutá (tlačítko je šedivé) je URL adresa nedostupná a na svém webu po jejím zadání uvidíte chybovou hlášku 404.

 6. po změně nezapomeňte nastavení uložit a poté změny odeslat na ostrý web pomocí tlačítka „Publikovat“.

Tip! Skrytou stránku poznáte jednoduše již v jejím náhledu. Na konci URL adresy, která se nachází uprostřed nad náhledem stránky, je symbol přeškrtnutého oka. 

Nevíte si rady? Přečtěte si o struktuře webu víc.

Základy práce se strukturou webu najdete také ve video návodech.