Tvorba a strukturování obsahu pomocí sekcí

6 minut
Tvorba obsahu pomocí sekcí vám urychlí práci. Zjistěte, co všechno sekce nabízí a jak s nimi můžete pracovat.

Sekce sdružují tématicky stejné bloky obsahu do většího celku. To vám umožní třeba efektivní práci s obsahem sdílení obsahu mezi stránkami, použití videa na pozadí nebo animované efekty.

Vytvoření nové sekce

Po přetažení prvního bloku do stránky se kolem něj automaticky vytvoří sekce. Pro vytvoření nové sekce:

 1. vyberte blok, kterým chcete začít novou sekci,
 2. přetáhněte ho na vodorovnou čáru s nápisem Vložit sekci, ta se zobrazí pod posledním blokem předchozí sekce.

Kopírování sekcí

Stejně jako bloky můžete sekce v rámci jedné stránky kopírovat:

 1. držte klávesu Alt (pro Mac ⌥ – Option),

 2. táhnutím zkopírujete sekci na další místo.

Více najdete v nápovědě pro klávesové zkratky na solidpixels.

Nastavení sekcí

Nastavení sekce otevřete pomocí ozubeného kolečka:

 1. najeďte kurzorem do prostoru sekce,
 2. zobrazí se ovládací prvky pro sekci,
 3. klikněte na ozubené kolečko vedle označení sekce,
 4. v nastavení sekce můžete měnit:
  • nastavení barvy pozadí sekce,
  • obrázku nebo videa na pozadí, pro které můžete nastavit efekty jako parallax, rozostření nebo barevný filtr, či zástupnou barvu respektive obrázek pro video,
  • výšku sekce a vertikální zarovnání obsahu,
  • barevnou variantu textu – inverzní nebo výchozí.

Smazání sekce

Pro smazání sekce:

 1. najeďte kurzorem do prostoru sekce,
 2. zobrazí ovládací prvky pro sekci,
 3. v pravém horním rohu sekce se zobrazí ikona popelnice,
 4. kliknutím na popelnici sekci smažete.

Tvorba obsahu pomocí sekcí

Základní stavební jednotkou stránky jsou bloky. Obsah ale lze skládat i pomocí celých sekcí. Díky tomu získáte inspiraci a ušetříte čas skládáním bloků. Pracovat můžete se třemi typy sekcí:

 • předlohy sekcí z knihovny, do které přidáváme vzory z různých kategoriích,
 • své vlastní předlohy – uživatelské sekce,
 • sdílené sekce, pomocí kterých sdílíte obsah napříč stránkami.

Do stránky je vkládáte pomocí drag & drop editoru. To znamaná, že vybranou sekci přetáhnete z nabídky do prostoru stránky stejně jako u bloků.

Vložení předlohy sekce do stránky

Při vložení prvního bloku do prostoru stránky se kolem něj vytvoří sekce. 

Pro vytvoření další sekce ve stránce:

 1. přejděte na konkrétní stránku,
 2. v přepínači vlevo nahoře vyberte Sekce,
 3. otevře se vám knihovna sekcí včetně těch, které jste sami vytvořili,
 4. vyberte sekci, která odpovídá vašim potřebám a přetáhněte ji do stránky.
 

Po přidání sekce do stránky můžete upravovat jednotlivé bloky a přizpůsobit sekci svým potřebám.

Uložení vlastní předlohy

Tato funkce je součástí prémiové funkce Ukládání sekcí a stránek

Pokud byste o ni měli zájem, neváhejte kontaktovat naši podporu.

Pokud chcete uložit sekci jako předlohu:

 1. přejděte do nastavení, viz nastavení sekcí,

 2. vyberte možnost uložit sekci a jako typ vyberte Předloha.

 Sekce se uloží mezi uživatelské sekce. Pokud ji chcete vložit do stránky, pokračujte stejně jako při vkládání předloh sekcí z knihovny.

Sdílení sekcí napříč stránkami

Tato funkce je součástí prémiové funkce Ukládání sekcí a stránek

Pokud byste o ni měli zájem, neváhejte kontaktovat naši podporu.

Sekce, které se na webu opakují na více místech, můžete nastavit jako sdílené. To vám umožní upravovat obsah z jednoho místa. Změny se propíší na všechna místa, kde je daná sekce použitá.

 1. po najetí do prostoru sekce se zobrazí její ovládací prvky,

 2. kliknutím na ozubené kolečko přejděte do nastavení sekce,

 3. vyberte možnost uložit sekci,

 4. jako typ vyberte sdílená.

Sekce se uloží mezi uživatelské sekce. Pokud ji chcete vložit do stránky, pokračujte stejně jako při vkládání předloh sekcí z knihovny.

Práce se sdílenými sekcemi

Sdílené sekce poznáte podle označní Sdílená sekce, které se zobrazí u ovládacích prvků po najetí do prostoru sekce. 

Pro upravení sdílené sekce klikněte dvakrát kdekoliv v prostoru sekce. Poté sekci upravujete pomocí jednotlivých bloků tak, jak jste zvyklí. Úpravy se po uložení propíší na všechna místa, kde je sekce použitá.  

Sdílené sekce můžete kdykoliv odpojit:

 1. najeďte do prostoru sekce,

 2. zobrazí se ovládací prvky sdílené sekce,

 3. klikněte na symbol odpojení sdílené sekce.