Integrace na API solidpixels

2 minuty
Solidpixels API vám umožní propojit web s dalšími aplikacemi. Můžete tak například napojit vaše objednávky na automatické generování faktur a spoustu dalšího.

Snadná integrace

Pro e-shop solidpixels je k dispozici veřejné API pro snadnou integraci na vaše externí aplikace. Můžete tak například napojit vaše objednávky na automatické generování faktur nebo aktualizovat u produktů skladovou zásobu.

Přehled dostupných dat

Pro napojení jsou dostupná následující data:

  • Objednávky
    • log změn
  • Produkty
    • včetně variant
  • Sazby DPH

Přístupové údaje

Přístupové údaje je možné vygenerovat pro konkrétního uživatele v administraci.

  1. Na záložce Nastavení > Uživatelské přístup zvolte uživatele, pro kterého chcete API povolit.  
  2. Klikněte na akci "Povolit API" v hlavičce
  3. Klikněte na akci "Vygenerovat API klíč". Klíč je tajné přístupové heslo, které budete potřebovat pro napojení na další aplikace.

V budoucnu můžete kdykoliv API klíč přegenerovat nebo API zase dočasně zakázat.

Technická dokumentace

Kompletní dokumentace je k dispozici online na www.solidpixels.cz/api/. Stačí ji předat vašim vývojářům a můžete začít s vlastní integrací.