Napojení formuláře na Ecomail

3 minuty
Naučte se jak propojit formuláře na vašem webu s Ecomailem pro efektivnější e-mail marketing.

Webové formuláře propojíte s Ecomailem přímo v nastavení formuláře. Díky tomu můžete začít rozšiřovat databázi vašich kontaktů třeba pro rozesílku newsletteru. V základním nastavení se do Ecomailu exportuje pouze e-mail, další pole lze exportovat pouze na základě zakázkové úpravy.

Export dat se nastavuje vždy pro konkrétní formulář. Pro napojení Ecomailu budete potřebovat API klíč a ID seznamu:

 1. klikněte na formulář, ze kterého chcete exportovat data,
 2. nad pravým horním rohem formuláře vyberte možnost Nastavení,
 3. přejděte do záložky Exporty a zatrhněte export do Ecomailu,
 4. zobrazí se nová záložka pro nastavení exportu, vyplňte API klíč a ID seznamu,
 5. pokud potřebujete double opt-in potvrzení, je nutné zapnout jej v administraci webu i v nastavení Ecomailu, viz zapnutí double opt-in potvrzení.

Kde získat API klíč?

API klíč získáte v administraci Ecomailu:

 1. přihlaste se do vašeho Ecomailu účtu,

 2. přejděte do Správa účtu > Integrace,
 3. zkopírujte existující API klíč.

Kde získat ID seznamu?

ID seznamu kontaktů najdete v Ecomailu v sekci Kontakty, kde si vyberte příslušný seznam. V něm pak v URL řádku na konci odkazu najdete číslo tohoto seznamu (jeho ID). Například v tomto případě je ID seznamu 1.

Tip: Spouštění automatizace

Přidali jsme možnost zapnout u exportu spouštění automatizace s triggerem "Přihlásil se do seznamu". Funkce je dostupná od verze 2.42+.

Zapnutí double opt-in potvrzení

Double opt-in potvrzení je nutné zapnout v nastavení formuláře i v administraci Ecomailu:

 1. v administraci Ecomailu přejděte na detail seznamu kontaktů,
 2. vyberte záložku Nastaveni,
 3. v části Nastavení registrace zapněte možnost Registrace s potvrzením e-mailu (tzv. double opt-in),
 4. v administraci vašeho webu přejděte do nastavení exportu do Ecomailu,
 5. zapněte double opt-in potvrzení pro Ecomail.

Pomohl vám tento článek