Napojení formuláře na Mailchimp

3 minuty
Naučte se jak propojit formuláře na vašem webu s Mailchimpem pro efektivnější e-mail marketing.

MailChimp je oblíbený online marketingový nástroj určený k hromadnému rozesílání e-mailových kampaní. 

Fomulář s přihlášením k newsletteru si můžete se solidpixels propojit přímo s Mailchimpem. Začněte si rozšiřovat databázi vašich kontaktů pomocí webu.

Export dat se nastavuje vždy pro konkrétní formulář. Pro napojení Mailchimpu budete potřebovat API klíč a ID seznamu:

 1. klikněte na formulář, ze kterého chcete exportovat data,
 2. nad pravým horním rohem formuláře vyberte možnost Nastavení,
 3. přejděte do záložky Exporty a zatrhněte export do Mailchimpu,
 4. zobrazí se nová záložka pro nastavení exportu, vyplňte API klíč a ID seznamu,
 5. pokud potřebujete double opt-in potvrzení, je nutné zapnout jej v administraci webu i v nastavení Mailchimpu, viz zapnutí double opt-in potvrzení.

Kde získat API klíč?

API klíč získáte v administraci Mailchimpu:

 1. přihlaste se do vašeho Mailchimp účtu,

 2. přejděte do sekce s nastavením API klíčů,
 3. zkopírujte existující API klíč nebo vytvořte nový.

Kde získat ID seznamu?

API klíč získáte v administraci Mailchimpu:

 1. v hlavním menu vyberte položku Audience,
 2. vyberte seznam, který chcete propojit s formulářem,
 3. po kliknutí na Settings vyberte z rozbalovací nabídky Audience name and defaults,
 4. vpravo nahoře najdete Audience ID.

Zapnutí double opt-in potvrzení

Double opt-in potvrzení je nutné zapnout v nastavení formuláře i v administraci Mailchimpu:

 1. v administraci Mailchimpu přejděte na detail seznamu kontaktů,
 2. vyberte záložku Settings a poté Audience name and default,
 3. zapněte možnost Enable double opt-in,
 4. v administraci vašeho webu přejděte do nastavení exportu do Mailchimpu,
 5. zapněte double opt-in potvrzení pro Mailchimp.

Pomohl vám tento článek