Napojení formuláře na Salesforce

2 minuty
Naučte se jak propojit formuláře na vašem webu se Salesforce pro efektivnější zařazení kontaktů do vašich procesů.

Webové formuláře propojíte se Salesforce přímo v nastavení formuláře. Díky tomu můžete nasbírané kontakty začít zařazovat do svých procesů.

Export dat se nastavuje vždy pro konkrétní formulář.

  1. klikněte na formulář, ze kterého chcete exportovat data,
  2. nad pravým horním rohem formuláře vyberte možnost Nastavení,
  3. přejděte do záložky Exporty a zatrhněte export do Salesforce,
  4. zobrazí se nová záložka pro nastavení exportu, propojte formulář se svým Salesforce účtem.

Jak správně pojmenovat pole

Aby se vám jednotlivá pole formuláře dobře spárovala s databází na Salesforce, je nutné všechny správně pojmenovat. Kliknutím do textového pole otevřete jeho nastavení a pokračujete do sekce „Pokročilé“, kde nastavíte „Název“. Zkontrolujte, jestli máte konkrétní pole správně nastavená:

  • Pole jméno → name
  • Pole příjmení → surname
  • Pole telefon → phone
  • Pole e-mail → email
  • Pole společnost → company, výchozí hodnota: „web“

Pomohl vám tento článek