Nastavení DKIM a SPF pro posílání e-mailů z vlastní domény

2 minuty

DKIM (tj. DomainKeys Identified Mail) je metoda ověření integrity mailu, která zajišťuje, zda nebyla zpráva při cestě mezi odesílatelem a příjemcem pozměněna. E-mail je pak vyhodnocen jako validní a indikuje, že byla zpráva skutečně odeslána někým, kdo má oprávnění doménu používat. Toto nastavení je nutné pro správnou funkčnost e-mailů z domény mimo solidpixels.  

Nastavení DKIM

  • Pokud chcete odesílat e-maily ze systému z jiné adresy (mailové domény) než mailer@solidpixels.cz, konktaktujte prosím naši podporu na podpora@solidpixels.cz
  • Na straně poskytovatele infrastruktury je třeba vygenerovat DKIM pro daný záznam
  • Vygenerovaný DKIM kód je pak následně třeba vložit do nastavení vaší domény

Ukázka nastavení e-mailu odesílatele u objednávky

Nastavení SPF

SPF (neboli Sender Policy Framework) je metoda, jak omezit spam pomocí speciálních záznamů v DNS. Podobně jako u DKIM je i v této situaci nutné upravit nastavení domény.