Nastavení DKIM a SPF pro posílání e-mailů z vlastní domény

2 minuty

DKIM (tj. DomainKeys Identified Mail) je metoda ověření integrity mailu, která zajišťuje, zda nebyla zpráva při cestě mezi odesílatelem a příjemcem pozměněna. E-mail je pak vyhodnocen jako validní a indikuje, že byla zpráva skutečně odeslána někým, kdo má oprávnění doménu používat. Toto nastavení je nutné pro správnou funkčnost e-mailů z domény mimo solidpixels.  

Nastavení DKIM

  • Pokud chcete odesílat e-maily ze systému z jiné adresy (mailové domény) než mailer@solidpixels.cz, konktaktujte prosím naši podporu na podpora@solidpixels.cz

  • Podpora si vyžádá od poskytovatele infrastruktury tzv. DKIM pro danou doménu (klíč slouží k ověření autentičnosti mailu)

  • Vygenerovaný DKIM kód pak následně vlastník domény musí vložit do jejího nastavení

Ukázka nastavení e-mailu odesílatele u objednávky

Nastavení SPF

SPF (Sender Policy Framework) je způsob, jakým majitel domény může určit, které servery jsou oprávněny odesílat e-maily z této domény. SPF záznam je speciální záznam DNS (Domain Name System), který obsahuje seznam povolených serverů, které mohou odesílat e-maily z domény.

Když nějaký e-mailový server obdrží e-mail z určité domény, kontroluje SPF záznam této domény, aby zjistil, zda je server, který zprávu odeslal, oprávněn. Pokud je server oprávněn, e-mail bude doručen. Pokud ne, bude buď označen jako spam, nebo bude úplně zamítnut.