Založte strukturu webu

3 minuty

Co je struktura webu

Struktura webu umožňuje třídit a prezentovat informace tak, aby byl obsah webu logicky uspořádaný a uživatelé rychle našli informace, které hledají.

Nejdůležitější složkou struktury webu je hlavní navigace. Strukturou webu ale tvoří všechny stránek webu, jejich rozložení, logické členění a provázanost. Struktura webu by měla být přehledná a jednoduchá, aby se uživatel po příchodu na váš web dokázal rychle zorientovat a okamžitě věděl, co se kde dozví.

TIP: Propojte související části webu

Orientaci na webu můžete zlepšit propojením různý sekcí vašeho webu pomocí odkazů nebo tlačítek. Můžete tak snadno odkázat uživatele na další relevantní informace, aniž by se na webu opakovaly.

Hlavní navigace webu

Hlavní navigace je nejdůležitějším ovládacím prvkem webu. Uživateli říká, kde se nachází a umožňuje mu kdykoliv přejít na jiné místo. Měla by být intuitivní a jasná. Zakládat stránky a skládat navigaci webu můžete v záložce Stránky.

Počet položek v navigaci

Aby byla zachovaná jednoduchost navigace, je ideální počet položek v navigaci 5 až 7. Pokud máte na svém webu velké množství obsahu, můžete jednotlivé položky rozřadit do podkategorií a vytvořit submenu. Poté je nutné určit, podle jakých kritérií budete obsah na webu třídit.

Hlavním cílem je navigace, ve které se návštěvník webu co nejrychleji zorientuje. Submenu proto využívejte pouze pokud je to nezbytně nutné.

Jak pojmenovat položky menu

Pojmenování položek menu výrazně ovlivňuje orientaci uživatele na webu. Uživatel by měl podle názvu vědět, jaké informace může na konkrétní stránce hledat. Názvy položek by proto měly být výstižné a stručné. Ideální je jednoslovné pojmenování, které používá jazyk vašich návštěvníků. Není vhodné používat nářeční výrazy, specifické odborné termíny nebo nově vytvořená slova.

TIP: Zvýrazněte hlavní cíl webu

Do hlavní navigace můžete zařadit i nejdůležitější konverzní akci webu, jakou je například rezervace nebo objednávka produktu. Důležité je takovou položku graficky odlišit. Toho docílíte tak, že položce menu přidáte třídu "highlight".